Tarieven BTSW for Kids

Sinds januari 2015 valt de jeugdzorg (0 t/m 18 jaar) onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. BTSW heeft contracten gesloten met diverse gemeenten. Dit betekent dat als u een geldige verwijsbrief heeft van de huisarts/jeugdarts/sociaal team/schoolcoach, uw kind vergoede psychologische hulp krijgt binnen BTSW.

Voor meer informatie over de jeugdzorg bij u in de gemeente kunt u contact opnemen met de vestiging het dichtst bij uw woonplaats. Klik hier voor de contactgegevens van onze vestigingen.

Mocht u niet in een gecontracteerde gemeente wonen en toch bij BTSW willen komen, gelden de volgende tarieven:

Onderzoek op maat (verschillende combinaties mogelijk) incl. uitwerktijd/verslaglegging  
Intaketraject (verplicht onderdeel) – locatie BTSW  € 195,00
Intaketraject (verplicht onderdeel) – locatie School  € 243,75
Schoolobservatie  € 195,00
Thuisobservatie  € 195,00
Intelligentieonderzoek  € 341,25
Sociaal-emotioneel/persoonlijkheidsonderzoek  € 195,00
Onderzoek naar concentratieproblemen/hyperactiviteitsstoornis  € 195,00
Onderzoek naar Stemmingsproblemen/angstproblemen onderzoek  € 195,00
Onderzoek naar motivatieproblemen  € 195,00
Beroepskeuzeonderzoek  € 195,00
Gezinsonderzoek  € 195,00
Verslagbespreking (verplicht onderdeel) – locatie BTSW  € 97,50
Verslagbespreking (verplicht onderdeel ) – locatie school  € 146,25
   
Vaststaande onderzoeksmodules  
Dyslexieonderzoek  € 975,00
Dyscalculieonderzoek  € 975,00 
Intelligentieonderzoek (locatie BTSW)  
      *Verslagbespreking locatie BTSW  € 438,75 
      *Verslagbespreking locatie school  € 487,50
      Exclusief verslagbespreking (enkel mogelijk op aanvraag school)  € 341,25 
Intelligentieonderzoek (locatie school)  
      *Verslagbespreking locatie school  € 536,25
      *Exclusief verslagbespreking (enkel mogelijk op aanvraag school)  € 390,00
       Volledig diagnostisch onderzoekstraject (speciaal traject: enkel mogelijk voor gecontracteerde scholen!)  € 1072,50 

 

Behandeling  
Individuele psychologische behandeling(cognitieve gedragstherapie) per uur:  € 97,50
Ouderbegeleiding (cognitieve gedragstherapie) per uur:  € 97,50
Sociale vaardigheidstraining (cognitieve gedragstherapie) per training:  € 48,75
’s Effe denken (puber)training (cognitieve gedragstherapie) per training  € 97,50
Oudercursus (cognitieve gedragstherapie) per training:  € 195,00