Hoogbegaafdheidsonderzoek

Heeft u vermoedens van hoofdbegaafdheid bij uw kind en/of kan uw kind extra begeleiding gebruiken bij zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, dan kan BTSW voor uw kind uitkomst bieden.

Kinderen met hoogbegaafdheid zijn zeer intelligent en beschikken over het algemeen over een zeer actief en creatief brein. Daarnaast zijn ze vaak snel van begrip, origineel in het oplossen van problemen, vaak perfectionistisch en hebben ze een goed geheugen. Ondanks dat ze over veel kwaliteiten beschikken, kunnen zij ook veel valkuilen ervaren. Zo zien we bij hoogbegaafde kinderen vaak emotionele problemen, kan er sprake zijn van onderpresteren op school omdat er weinig uitdaging voor ze is en kunnen ze soms moeite hebben met het contact leggen met leeftijdsgenoten. Vaak worden deze risicogebieden onderschat en genegeerd, terwijl er juist begeleiding nodig is vanuit de omgeving. Goede begeleiding zorgt ervoor dat de Ferrari in het hoofd van het kind ook daadwerkelijk bestuurd wordt en de kwaliteiten ingezet worden.

Onderzoek naar hoogbegaafdheid

Als u of school het vermoeden heeft dat uw kind hoogbegaafd is, kan BTSW dit onderzoeken middels een intelligentietest. Voor een hoogbegaafdheidsonderzoek hebben wij in eerste instantie een intakegesprek met ouders. Vervolgens werken wij met de WISC-III, welke het meest geschikt is voor het in kaart brengen van de intelligentie voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar.

Naast het meten van de intelligentie brengen we eveneens de onderwijsgerelateerde persoonlijkheidsfactoren (de leermotivatie, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen) in kaart. We maken hierbij gebruik van de School Attitude Questionnaire Internet (SAQI), welke het volgende meet: algehele aanpassing aan school, leertaakgerichtheid, concentratie in de klas, huiswerkattitude, plezier op school, sociaal aanvaard voelen, relatie met de leerkrachten, sociale vaardigheid, uitdrukkingsvaardigheid, zelfvertrouwen bij proefwerken en kansschatting op pesten en gepest worden.

Wanneer we de uitslag van de WISC-III en de SAQI met elkaar combineren hebben we een completer beeld van de ontwikkeling van het kind. Dit, samengenomen met onze observaties tijdens de afname van het onderzoek (waarbij specifiek gelet wordt op bv. denkcreativiteit, impulsiviteit, werkhouding, leerstrategie, etc.) en het gesprek met ouders vormt voor ons de basis voor de conclusie en aanbevelingen. Indien gewenst kunnen we bovenstaand onderzoek aanvullen met persoonlijkheidsonderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek (o.a. zelfbeeld), didactisch onderzoek, etc.