Onderzoek op maatVoor scholen en/of ouders is het soms noodzakelijk of gewenst om een kind door een professionele en onafhankelijke partij te laten onderzoeken. Zoals de naam al aangeeft (onderzoek op maat), kan de precieze invulling van het onderzoek pas bepaald worden als we meer over uw kind te weten zijn gekomen bij het intakegesprek. Om op een verantwoorde en wetenschappelijke wijze onderzoek te doen, beschikt BTSW for Kids over een breed scala aan onderzoeksmiddelen en methodieken. Samen met ouders wordt een onderzoeksvoorstel doorgesproken waarin het accent ligt op bijvoorbeeld de intelligentie, de persoonlijkheid, het sociaal-emotioneel functioneren, het functioneren thuis en/of het functioneren op school. Zo ontstaat een zo volledig mogelijk beeld van de mogelijke oorzaken en/of risicofactoren van het probleemgedrag en de eventuele interventiemogelijkheden.

Mogelijke domeinen van onderzoek zijn onder andere: 

 • Intelligentie
 • Sociaal-emotioneel functioneren
 • Persoonlijkheid
 • Stemmings-/angstproblematiek
 • Aandachts- en concentratieproblematiek/AD(H)D
 • Autisme spectrum stoornis/pervasieve ontwikkelingsstoornis
 • Motivatieproblemen
 • Opvoeding
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Leerproblemen (dyslexie/dyscalculie)
 • Schoolkeuze/beroepskeuze
Er worden één of twee dagdelen met het kind gepland om het onderzoek af te nemen. Gedurende het gehele diagnostische traject blijft u bij uw eigen behandelaar. Dit houdt in dat het onderzoek bij uw kind zal worden afgenomen door dezelfde persoon als met wie u het intakegesprek heeft gehad. Ook de eventuele observatie en de verslagbespreking worden door uw persoonlijke behandelaar gedaan. Zo heeft u één
aanspreekpunt en leert deze persoon uw kind echt kennen.
Een doorlooptraject voor een onderzoek is ongeveer acht
weken.