Ouders

In de praktijk van alledag worden we overspoeld door heel veel goedbedoelde adviezen van familie en vrienden, via de media en allerlei opvoedbladen. Ze echter zelf toepassen in uw eigen situatie is niet altijd gemakkelijk. Om u hierin heel praktisch te ondersteunen biedt BTSW de oudercursus aan waarin u wordt geholpen in het 'anders kijken naar gedrag'. Zo leert u om samen met uw kind nieuwe (gedrags)patronen te installeren en krijgt u praktische tips en adviezen die zorgen voor een verbeterde omgang met elkaar, waardoor het weer 'gezellig' en vanzelfsprekend wordt thuis. 

Oudercursus bij BTSW

De oudercursus van BTSW is toegespitst op twee verschillende leeftijdsgroepen: het jongere kind (basisschoolleeftijd) en de pubers. Iedere groep kent uiteraard zijn eigen uitdagingen en vraagstukken, waar dan ook specifieke aandacht voor dient te zijn. Daarbij wordt gewerkt aan de hand van vaststaande thema’s, namelijk:

  • Zelfbeeld
  • Communicatie
  • Gedragsbeïnvloeding
  • Stemming

Deze thema’s sluiten op elkaar aan, geven u meer inzicht en leren u om op een andere wijze naar uw kind, uw opvoeding en uzelf te kijken. Aanvullend kan ook een module over gescheiden ouders worden gevolgd. Er is uiteraard ruimte binnen de training om in te gaan op specifieke vraagstukken vanuit uw persoonlijke situatie. Op deze manier kan de cursus heel gericht en op een meest kwalitatieve en effectieve wijze worden aangesloten bij uw kind om tot de beste resultaten te komen. 

De oudercursus wordt gegeven in kleine groepen, zodat ook met andere ouders kan worden gesproken over oplossingen en handelswijzen. Door andere ouders te ontmoeten en samen in gesprek te zijn, kan van elkaar worden geleerd en vindt ondersteuning plaats.
 
Het is voor ons niet mogelijk (of wenselijk) om u precies te vertellen wat te doen in de opvoeding, wel willen we graag ideeën en handvatten aanreiken om u te laten weten wat belangrijke aandachtspunten zijn. Hierbij wordt gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden, waarbij vooral ook aandacht is voor (het verder uitbreiden van) de kwaliteiten van uw handelen en de positieve eigenschappen van het kind. Op deze wijze willen we uw kennis en vaardigheden vergroten en opvoeden vooral LEUK maken.

 

Kind en echtscheiding

BTSW begeleidt kinderen en ouders in echtscheidingssituaties met als belangrijkste doel het beperken van scheiding gerelateerde problemen bij kinderen. Onze begeleiding richt zich met name op gezinnen die willen gaan scheiden of net gescheiden zijn. Uiteraard bieden wij, als hulpverleningsorganisatie binnen de basis GGZ, ook begeleiding voor kinderen die al problemen door de scheiding hebben gekregen. Het door de overheid verplicht gestelde Ouderschapsplan bij de echtscheiding is een ideaal middel om zicht te krijgen op de belangen van het kind in het scheidingsproces. Op deze wijze kunnen grote problemen bij kinderen in een echtscheiding voorkomen worden. Het signaleren van risicofactoren en het voorkomen van problemen is voor ons het leidende motief in deze werkzaamheden.