Begeleiding jongvolwassenen 18+

Tot 18 jaar wordt de psychologische begeleiding van jongeren gefinancierd door de gemeenten vanuit de jeugdwet. Wanneer jongeren 18 worden, vallen zij niet meer onder de jeugdwet en stopt de begeleiding vaak noodgedwongen. BTSW vindt het belangrijk dat deze doelgroep niet tussen wal en schip valt, en biedt speciaal voor deze 18+ doelgroep passende begeleiding vanuit de WMO. Zodat zij, ook na een behandel- of begeleidingstraject, de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

BTSW heeft meer dan 26 jaar ervaring met de doelgroep jongeren en jong-volwassenen. Deze expertise binnen de organisatie wordt gecombineerd met een jong team van professionele begeleiders. Wij zoeken altijd de aansluiting bij de persoonlijke belevingswereld van onze cliënten, maken samen met de cliënt een plan om te doen wat nodig is voor de juiste begeleiding.

Begeleidingsmogelijkheden zijn onder andere:

 • Praktische ondersteuning op gebied van gezondheid, tijd, opleiding, werk en wonen
 • Schoolvaardigheden versterken
 • Begeleiding naar werk
 • Structuur aanbrengen in activiteiten en dagbesteding
 • Hulp bij aan regels en afspraken houden
 • Corrigeren van besluiten en gedrag
 • Het helpen stellen van doelen
 • Het aanleren en behouden van vaardigheden
 • Praktische vaardigheden aanleren ten behoeve van de zelfregie
 • Psycho-sociale vaardigheden versterken
 • Concrete handvatten meegeven en praktische activiteiten inzetten om bevorderende stemmingen te creëren
 • Het aanleren van praktische en effectieve copingvaardigheden, onder andere op gebied van stressreductie en ontspanning
 • Leren omgaan met een psychische problematiek
 • Communicatieve vaardigheden versterken
 • Helpen om het sociale netwerk te vergroten en te versterken
 • Het inzetten en ondersteunen van het systeem van de cliënt
 • Systeembegeleiding binnen het gezin
 • Systeembegeleiding bij multi problem casus gezinnen
 • Leren omgaan met een psychische problematiek