Tarieven

Behandeling  
Individuele begeleiding volwassenen (cognitieve gedragstherapie) per uur:  € 120,00
Relatietherapie twee personen per uur:  € 240,00
Coaching per uur:  € 120,00

 

Onderzoek (incl. uitwerktijd & verslaglegging)  
Probleemgerelateerd onderzoek  € 120,00
Intelligentietest (WAIS)  € 480,00
Persoonlijkheidsonderzoek  € 240,00
Aandacht- & concentratieonderzoek  € 120,00
Beroepskeuzetest  € 240,00

 

Ultimate Life Coach Program:  
Module Effectief Communiceren (cognitieve gedragstherapie/psycho-educatie)  € 570,00
Module Relaties (cognitieve gedragstherapie/psycho-educatie)  € 570,00
Module  Angst en Familieopstellingen (cognitieve gedragstherapie/psycho-educatie)  € 570,00
Module Denkstijlen & DHE (cognitieve gedragstherapie/psycho-educatie)  € 570,00
Module Gezondheid (cognitieve gedragstherapie/psycho-educatie)  € 570,00
   
Volledig pakket Ultimate Life Coach seminar (4 modules naar keuze:)  € 1450,00
2 modules Ultimate Life Coach seminar naar keuze:  € 1000,00
3 modules Utimate Life Coach seminar naar keuze:  € 1250,00

Uw volledige medewerking aan de begeleiding vinden wij belangrijk. Dat betekent onder andere dat u steeds op de afgesproken tijden verschijnt. Wilt u zo vriendelijk zijn om tijdig af te bellen indien u verhinderd bent? Indien u niet verschijnt en u niet 24 uur voor het tijdstip van de afspraak heeft afgemeld, is BTSW gerechtigd één begeleidingsuur in rekening te brengen tenzij er aantoonbare motiverende redenen zijn waaruit blijkt dat u niet 24 uur voor het afgesproken tijdstip kon afmelden.

 

Hoe kom ik in aanmerking voor vergoede individuele psychologische hulp door de zorgverzekering?

1.  Verwijzing door de huisarts

Om vergoeding van een zorgverzekeraar te ontvangen van de door BTSW geleverde hulp is een doorverwijzing door de huisarts noodzakelijk. De huisarts zal op basis van uw hulpvraag en een eerste diagnose vaak de keuze maken om u enkele gesprekken te laten hebben met de praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ) die verbonden is aan de praktijk van de huisarts. Als de klachten aanhouden, verergeren of als uw probleem niet op te lossen is met deze gesprekken, dan volgt voor redelijk eenvoudige problematiek een verwijzing naar de generalistische basis GGZ. 

2. Vermoeden psychische stoornis

De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Als er geen sprake is van een psychische stoornis, wordt alleen de beoordeling door de psycholoog vergoed. Het maximumtarief hiervoor bedraagt € 185,22. 
Een stoornis wordt vastgesteld met behulp van de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Dit is een classificatiesysteem van psychische stoornissen dat is opgesteld onder verantwoording van de American Psychiatric Association (APA). Het wordt wereldwijd gebruikt bij zorgverlening en wetenschappelijk onderzoek. De diagnostische criteria van de psychische stoornissen zijn richtlijnen voor het stellen van een uiteindelijke diagnose en hebben gezorgd voor een 'eenheid van taal' tussen clinici en onderzoekers in de wereld. Het verschil tussen psychische klachten en psychische stoornissen is dat psychische klachten zich nog niet zodanig ontwikkeld hebben dat men kan spreken van een stoornis, zoals omschreven volgens de criteria in de DSM-IV.

3. Zorgproduct

Aan de hand van het intakegesprek bepaalt de behandelaar volgens de richtlijnen van het NZA voor welk product u in aanmerking komt. Er zijn hierin 4 paketten mogelijk; Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Het verschil tussen deze producten is de duur van de behandeling. Zo staat voor het product Kort ca. 300 minuten, voor Middel ca. 500 minuten en voor Intensief en Chronisch ca. 750 minuten. Dit is de gemiddelde behandeltijd voor het betreffende product. Op deze tijd is de vergoeding gebaseerd. 
Het belangrijkste onderscheidend criterium voor de drie producten is de ernst van de problematiek: Kort bij lichte ernst, Middel bij matige ernst, Intensief en Chronisch bij ernstige klachten. De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor:

  • psychologische hulp Kort (ca. 5 consulten, maximumtarief € 457,43)
  • psychologische hulp Middel (ca. 8 gesprekken, maximumtarief €779,40)
  • psychologische hulp Intensief (ca. 11 gesprekken, maximumtarief € 1.222,15)
  • psychologische hulp Chronisch (ca. 11 gesprekken, maximumtarief € 1.127,95)

4. Eindrekening

Houdt u er rekening mee dat na elke sessie bij BTSW u een factuur gestuurd krijgt die u aan ons moet betalen. Wanneer het maximum tarief is bereikt (afhankelijk van het zorgproduct, Kort, Middel of Intensief) krijgt u een overzicht van de gemaakte kosten. Met dit overzicht kunt u naar de zorgverzekering om de gemaakte kosten terug te vragen. Dit kan dus niet tussentijds! Let op, voor de declaratie bij uw zorgverzekeraar heeft u een kopie van de verwijsbrief nodig.

Van belang om te vermelden is dat BTSW ervoor heeft gekozen met de zorgverzekeraars geen contracten aan te gaan. Dit omdat wij staan voor zorg op maat en streven naar een vraaggerichte persoonlijke benadering. De voorwaarden die de zorgverzekeraars stellen aan een contract grijpen ons inziens te ver in in het proces van zorg op maat dat wij aan onze cliënten willen bieden. 

U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen in hoeverre onze diensten binnen hun vergoedingenstructuur vallen. U kunt bij het informeren navragen in welke mate uw zorgverzekering vergoeding uitkeert van niet-gecontracteerde zorgaanbieders aan de hand van de volgende gegevens: P.M. Dreijer, GZ-psycholoog, BIG-registratienummer 69051463425. Vaak vergoeden zorgverzekeringen 60-80% van het maximale pakkettarief.

Natuurlijk kunt u zich ook rechtstreeks, dus niet via uw huisarts, aanmelden bij BTSW. De hulpverlening komt dan echter niet in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.