Menu
quote

Kind en jeugd bij BTSW

BTSW for Kids biedt hulp als de opvoeding niet meer zo vanzelfsprekend verloopt, of als het kind of de jeugdige in zijn morele, sociale, motorische en/of verstandelijke ontwikkeling wordt geremd en er flinke moeilijkheden ontstaan waardoor het kind belemmerd wordt.

In deze gevallen kan psychologisch onderzoek uitkomst bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoek naar gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, leerproblemen als dyslexie of capaciteiten(intelligentie). 

Behandeling wordt zowel geboden aan het kind of de jeugdige zelf, alsook aan de ouders. Dit kan in de vorm van individuele behandeling of groepsbehandeling. De hulpvraag kan gericht zijn op onder andere gedragsmoeilijkheden, opvoedkundige vraagstukken, sociale moeilijkheden (denk aan pesten, er niet bij horen, angsten) of leerproblemen.

 

Hulp op maat wordt laagdrempelig, persoonlijk en efficiënt aangeboden met korte wachtlijsten.

Voor specifieke informatie over onze diensten klikt u op de titels in het submenu.

Voor verdere vragen, aanmelden en het maken van afspraken kunt u contact opnemen met de vestiging bij u in de buurt.

Klik hier voor de contactgegevens van onze vestigingen.

Wij zijn aangesloten bij