Menu
quote

Pubertraining

Kinderen maken een hoop veranderingen door wanneer zij in de puberteit komen. Hun lichaam verandert, maar ze gaan zich ook anders voelen, gaan soms anders over dingen denken en er vinden verschuivingen plaats in wat belangrijk is voor het kind. Kinderen die puberen hebben vaak last van stemmingswisselingen. Het ene moment zijn ze heel vrolijk, het volgende moment boos of verdrietig. Door een kleine tegenvaller kunnen ze flink van slag zijn. En nog lastiger: deze verandering van stemming kan zelfs zonder enige aanleiding gebeuren. Waren in de kinderjaren de ouders de belangrijkste personen voor het kind, in de pubertijd gaat de puber langzaam aan afstand nemen van de ouders en gaan leeftijdgenoten en vooral vrienden een steeds belangrijkere rol spelen in het leven van de jongere.

Jongeren moeten een evenwicht vinden tussen wat hun ouders van hen vragen en wat leeftijdgenoten en vrienden verwachten. Dit kan een hele opgave zijn. Want ook al lijken de ouders steeds minder belangrijk te worden, de jongere heeft de ouders op de achtergrond nog hard nodig voor advies, steun en hulp. Vanuit de vriendengroep ervaren ze vaak druk om zich te conformeren aan de verwachtingen van de groep. Om goed te kunnen omgaan met deze groepsdruk heeft de jongere zelfvertrouwen nodig, moet hij weerbaar zijn en over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Juist onzekere kinderen met een gebrekkige sociale identiteit kunnen bezwijken onder groepsdruk of bij een 'verkeerde' vriendengroep aansluiten.

Getekende vrolijke, sociale puberjongen

's Effe denken....

De ’s Effe denken training van BTSW gaat een stap verder dan de reguliere sociale vaardigheidstrainingen. Als de puberteit de periode is waarin vanuit een immens potentieel de persoonlijkheid zich kan ontwikkelen dan kunnen we hier een bijdrage aan leveren door de pubers bewust te maken van de wijze waarop hun ‘controlekamer’ functioneert: Hoe we stemmingen creëren en ze hierin zelf keuzes kunnen maken voor de meest optimale en bevorderende stemmingen, welke waarden en normen voor hen belangrijk zijn, hoe ze het meest adequaat kunnen communiceren met eenieder om hen heen en hoe ze uitgaand van doelbewust handelen zo snel mogelijk kunnen leren middels het proces van modelleren. En niet het minst belangrijk: hoe ze in deze tijd van uitdagingen op iedere plek om hen heen hun eigen keuzes kunnen maken door te leren op welke wijze je het best besluiten neemt. Met andere woorden, ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen innerlijk theater (het proces van ervaringen opslaan, coderen en hanteren dat aan de basis ligt van je goed of minder goed voelen).

Het programma laat pubers zich van deze zaken bewust worden en meer en meer beheersen, niet theoretisch of door belerend te zijn, maar door samen met anderen speelse, aantrekkelijke activiteiten en opdrachten uit te voeren. Dit versterkt het besef van goed met elkaar omgaan. Hierdoor groeien tevens competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen. In dit alles is een snelle afwisseling van didactische werkvormen en humor en plezier het middel om zaken snel te laten beklijven.

Aan deze pubertraining wordt tevens de oudercursus gekoppeld.

Wij zijn aangesloten bij