Menu
quote

Subsidies en certificering

U heeft als bedrijf, instelling of andere entiteit de mogelijkheid gebruik te maken van tegemoetkomingen in de trainingskosten. Deze tegemoetkomingen zijn divers en beschikbaar. Dit is afhankelijk van onder andere het thema waarin u traint, de geografische locatie van uw bedrijf en de branche waarin u werkzaam bent. BTSW-SaferSense verschaft u graag kort en bondig inzicht in de mogelijkheden.

De regeling scholingsaftrek en de afdrachtvermindering scholing non-profit zijn afgeschaft per 1 januari 2004.

Scholing tot startkwalificatie

Sinds 2002 is de Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA), onderdeel Afdrachtvermindering onderwijs, uitgebreid met een afdrachtvermindering gericht op scholing van voormalig werkloze werknemers van 23 jaar of ouder tot startkwalificatie. Om in aanmerking te komen voor de fiscale aftrek moet de werkgever beschikken over een schriftelijke verklaring van de Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen dat de betreffende werknemer voor indiensttreding werkloos was. Met ingang van 2004 is deze regeling uitgebreid naar jongeren onder de 23 jaar.

Het ESF-programma is één van de belangrijkste instrumenten van het werkgelegenheidsbeleid van de Europese Unie. Het stimuleert projecten die de werking van de arbeidsmarkt verbeteren. Uw project kan alleen worden gesubsidieerd, als het aansluit bij de prioriteiten die de overheid heeft bepaald. Aanvragen hiervoor kunnen alleen worden ingediend door de 46 aangewezen Sectorfondsen, de G-86 (de 86 grootste gemeenten), Arbeidsvoorziening, het ministerie van OC&W, het ministerie van Justitie en het Bureau Dagindeling van het ministerie van SZW.

In iedere CAO zijn afspraken opgenomen over premieafdrachten aan bepaalde sectorfondsen. Deze sectorfondsen streven met deze gelden naar een continue kwalificatieverbetering van hun medewerkers in de betreffende sector. Het kwalificeren van medewerkers is namelijk van groot belang voor de gehele sector. Ga na aan welk sectorfonds uw bedrijf is gebonden om vervolgens de eventuele mogelijkheden te achterhalen.

Subsidies voor de ondernemer

Dat er subsidies zijn in Nederland is ondernemers wel bekend. Veel MKB ondernemingen maken hier niet altijd gebruik van. De meest gehoorde klacht is: 'Waar moet ik hiervoor zijn en hoe zoek ik uit wat past'. Bovendien ziet men erg op tegen alle papieren rompslomp welke met subsidies gepaard gaan. Wij helpen u hiermee en zorgen ervoor dat u profiteert van de stimulans welke in Nederland geboden wordt. 

Wij zijn aangesloten bij