Menu
quote

Oudercursus bij BTSW

De oudercursus van BTSW is toegespitst op twee verschillende leeftijdsgroepen: het jongere kind (basisschoolleeftijd) en de pubers. Iedere groep kent uiteraard zijn eigen uitdagingen en vraagstukken, waar dan ook specifieke aandacht voor dient te zijn. Daarbij wordt gewerkt aan de hand van vaststaande thema’s, namelijk:

  • Zelfbeeld
  • Communicatie
  • Gedragsbeïnvloeding
  • Stemming

Deze thema’s sluiten op elkaar aan, geven u meer inzicht en leren u om op een andere wijze naar uw kind, uw opvoeding en uzelf te kijken. Aanvullend kan ook een module over gescheiden ouders worden gevolgd. Er is uiteraard ruimte binnen de training om in te gaan op specifieke vraagstukken vanuit uw persoonlijke situatie. Op deze manier kan de cursus heel gericht en op een meest kwalitatieve en effectieve wijze worden aangesloten bij uw kind om tot de beste resultaten te komen. 

De oudercursus wordt gegeven in kleine groepen, zodat ook met andere ouders kan worden gesproken over oplossingen en handelswijzen. Door andere ouders te ontmoeten en samen in gesprek te zijn, kan van elkaar worden geleerd en vindt ondersteuning plaats.
 
Het is voor ons niet mogelijk (of wenselijk) om u precies te vertellen wat te doen in de opvoeding, wel willen we graag ideeën en handvatten aanreiken om u te laten weten wat belangrijke aandachtspunten zijn. Hierbij wordt gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden, waarbij vooral ook aandacht is voor (het verder uitbreiden van) de kwaliteiten van uw handelen en de positieve eigenschappen van het kind. Op deze wijze willen we uw kennis en vaardigheden vergroten en opvoeden vooral LEUK maken.

Wij zijn aangesloten bij