Menu
quote

Onderzoek op maat (diagnostiek; basis ggz)

Voor scholen en/of ouders is het soms noodzakelijk of gewenst om een kind door een professionele en onafhankelijke partij te laten onderzoeken. Diagnostiek komt van het Griekse woord dia-gnosis, wat 'middel om te doorzien of om nauwkeurig te beoordelen' betekent.

Bij BTSW voeren wij onderzoeken op maat uit. Na een intakegesprek kan de precieze invulling van het onderzoek bepaald worden. Tijdens het gesprek wordt o.a. de hulpvraag verhelderd en concreet gemaakt, de ontwikkeling van het kind uitgevraagd en de gezinssituatie in kaart gebracht. Een intakegesprek is mogelijk bij ons op kantoor of op school. 

Om op een verantwoorde, zorgvuldige en wetenschappelijke wijze onderzoek te doen, beschikt BTSW for Kids over een breed scala aan onderzoeksmiddelen en methodieken. Samen met ouders wordt een onderzoeksvoorstel voorbesproken. Er zit geen wachttijd tussen het intakegesprek en het daadwerkelijke onderzoek. 

quote

Mogelijke onderzoeksdomeinen zijn: 

 

Intelligentie Sociaal-emotioneel functioneren
Persoonlijkheid
Zelfbeeld
Stemmings-/(faal)angstproblematiek
Aandachts- en concentratieproblematiek: AD(H)D
Autisme spectrum stoornis (ASS)
Motivatieproblemen
Opvoeding
Ontwikkelingsproblemen
Leerproblemen (dyslexie/dyscalculie)
Schoolkeuze/beroepskeuze

Na overeenstemming over de te onderzoeken terreinen, worden er één of meerdere dagdelen ingepland voor het onderzoek. Er wordt rekening gehouden met uw kind, dus we nemen zoveel tijd als nodig is om de testen af te ronden. Ook is het mogelijk om een schoolobservatie uit te voeren. 

Als het onderzoek afgerond is, wordt doorgaans binnen 3-4 weken het verslag met u besproken. In het verslag zullen de onderzoeksresultaten, het integratief beeld, praktische tips en een eventueel advies voor begeleiding/behandeling staan. Indien gewenst, kan er ook een gesprek op school plaatsvinden zodat uw kind ook in de schoolse situatie gerichter begeleid kan worden. 

Het streven is dat u gedurende het gehele diagnostische traject bij uw eigen behandelaar blijft, wat inhoudt dat het onderzoek bij uw kind zal worden afgenomen door dezelfde persoon als met wie u het intakegesprek heeft gehad. Ook de eventuele schoolobservatie en verslagbespreking worden door uw persoonlijke behandelaar gedaan. Zo heeft u één aanspreekpunt van kop tot staart, en leert deze persoon uw kind en gezin echt kennen.

 

Wij zijn aangesloten bij