Menu
quote

Huisartsen en jeugdartsen

Geachte huisarts of jeugdarts,

Veel dank voor het feit dat u ons overweegt als hulpverlener voor uw patiënt. In onderstaand overzicht leest u wat BTSW uw patiënt kan bieden en hoe u contact met ons legt. Een korte introductie is uiteraard vanzelfsprekend.

Als landelijke organisatie richt BTSW zich inmiddels al 30 jaar op psychologische hulpverlening (BGGZ) bij jeugdigen én volwassenen. Mensen kunnen bij ons terecht met onder andere problemen als stemmingsklachten, angstklachten, traumaklachten etc. Ouders en jeugdigen helpen wij bij opvoedvraagstukken, leer- en gedragsproblemen.

BTSW werkt met relatief korte wachtlijsten

Bij BTSW zijn we van mening dat de meeste psychische klachten binnen korte tijd kunnen worden verbeterd. We werken met generalistische en kortdurende behandelmodel: het KOP-model van Rijnders. Bij het KOP-model wordt er gekeken naar persoonsgerichte zorg op maat. Daarmee ontzorgen wij de huisarts en passen we ons aan naar de ‘kleur’ van uw praktijk. Ook staan wij open voor het geven van consultatie aan collega’s, huisartsen en de POH-GGZ ten aanzien van onze specifieke expertise.

Met een team van (GZ-)psychologen en orthopedagogen biedt BTSW zowel diagnostisch onderzoek als aansluitend behandeling. BTSW onderhoudt aldus de volgende werkzaamheden: 

  • Diagnostiek 
  • Behandeling 
  • Begeleiding 

Wie kan er naar onze praktijk verwijzen?

De huisarts, psychiater en medisch specialist (voor volwassenen en jeugd) en de jeugdarts, zijn bevoegd om door te verwijzen naar onze praktijk. Wij maken u erop attent dat de volgende gegevens op een verwijsbrief dienen te staan vermeld:

-        Cliëntgegevens

-        Verwijzing naar de generalistische basis GGZ

-        Reden van verwijzing

-        Relevante medische en/of psychosociale gegevens (voor zover bekend)

-        Handtekening

Een verwijzing is binnen BTSW te maken door middel van Zorgdomein, waar we in verschillende regio's bij aan zijn gesloten. ook kunt u beveiligd mailen naar btsw@zorgmail.nl Uw cliënt meldt zich na verwijzing bij ons aan door contact op te nemen met de dichtstbijzijnde vestiging.

Wij hechten veel waarde aan intercollegiaal overleg en indien gewenst (mits er toestemming is) voortgang van de behandeling van uw patiënt.

Wij lichten ons dienstenaanbod graag verder toe in een gesprek, verder kunt u ook onze website raadplegen en contact opnemen met ons team op een van de vestigingen.

Wij horen graag van u!

Met vriendelijke groet,

Team BTSW

Wij zijn aangesloten bij