Menu
quote

Ambulante begeleiding

Individuele begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van jeugdigen. Vaak wordt individuele begeleiding ingezet voor jeugdigen met wat mildere problematiek of juist in afschaling van psychologische behandeling.

Doel van de individuele begeleiding is stimuleren van zelfredzaamheid en participatie zodat de jeugdige zo (lang) mogelijk in zijn/haar eigen leefomgeving kan blijven. Afhankelijk van het doel en resultaat kan de begeleiding bestaan uit:

  • Ondersteuning bij het praktisch uitvoeren van concrete handelingen en gedrag.
  • Het ondersteunen bij communicatie.
  • Het begeleiden van ouders om hun kind met een beperking of psychosociale problemen adequaat te kunnen opvoeden.
  • Het compenseren en actief herstellen van beperkte of afwezige regelvermogen van de jeugdige, waardoor hij/zij onvoldoende of geen regie over het eigen leven kan voeren. Het gaat dan om zaken als het helpen plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag.
  • Het stimuleren tot en het voorbereiden van gesprekken met instanties op het terrein van wonen, school, werk etc.
  • Het bieden van praktische hulp en ondersteuning bij het uitvoeren of het eventueel ondersteunen bij het oefenen van handelingen/vaardigheden die zelfredzaamheid tot doel hebben passend bij de ontwikkelingsleeftijd.

Wij zijn aangesloten bij