Menu
quote

Proces van aanmelding

Om de psychologische zorg zo effectief mogelijk in te zetten en de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden hebben we binnen BTSW een vaste procedure voor aanmelding.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor psychologische zorg neem dan contact op met een van onze hulpverleners op een vestiging bij u in de buurt.

Na het intakegesprek ligt de behandelverantwoordelijkheid binnen BTSW. Wanneer u nog in het aanmeldproces zit of op de wachtlijst ligt de verantwoordelijkheid bij uw verwijzer.

Tevens willen we u onder de aandacht brengen dat BTSW geen crisisdienst heeft. Wij zijn tijdens kantoor uren bereikbaar voor eventuele spoedvragen. Wanneer er sprake is van crisis buiten onze kantoortijden (08.30-17.00 uur) verwijzen wij u graag naar uw eigen huisarts of de crisisdienst.

                              

Wij zijn aangesloten bij