Menu
quote

Gemeenten

Gemeenten in Nederland zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp. De verschillende gemeenten organiseren jeugdhulp in de eigen gemeente op basis van de verschillende taken zoals beschreven in de jeugdwet en kopen daarom verschillende organisaties in die jeugdhulp leveren passend bij de kernwaarden van de gemeente.

Belangrijke doelen van de Jeugdwet zijn:

  • Gebruik maken van de eigen kracht van jongeren, ouders en hun sociale netwerk. Het is belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken.
  • Minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen.
  • Eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen.
  • Samenhangende hulp voor gezinnen bieden: 1 gezin krijgt 1 plan met 1 regisseur. 
  • Meer ruimte voor jeugdprofessionals en minder regeldruk bij hun werk.

Met trots kunnen we benoemen dat BTSW al sinds 2015 contracten heeft met meer dan 45 gemeenten en deelnemen in diverse samenwerkingsverbanden en jeugdhulpnetwerken. Er is een nauwe samenwerking met verschillende gebiedsteams en CJG's (Centrum Jeugd en Gezin) in alle regio's.

Om deze contracten steeds opnieuw te kunnen verlengen of nieuwe aan te kunnen gaan, is er een continu monitoring nodig van kwaliteit van zorg en gezonde bedrijfsvoering. Daarom zijn we gecertificeerd ISO 9001, waarin er jaarlijks audits worden uitgevoerd binnen BTSW. Ook vindt er monitoring plaats van klanttevredenheid en ROM (routine outcome monitoring), welke de effectiviteit van de zorg objectief meet.

Wij zijn aangesloten bij