Menu
quote

Relatietherapie

Het aangaan van relaties is een dagelijks menselijk fenomeen. Men gaat vriendschappen, zakelijke relaties en liefdesrelaties aan. Kenmerkend voor een liefdesrelatie, boven de andere vormen van relaties, is de vertrouwelijkheid, intimiteit en vaak liefde tussen partners. Een liefdesrelatie biedt veiligheid, geborgenheid, verbondenheid, nabijheid, liefde en seksualiteit met de daarbij bijbehorende gevoelens. 

Uit verschillend onderzoek is gebleken dat gebonden mensen gelukkiger zijn en meer quality in life ervaren in vergelijking met singles en gescheiden mensen. Daarnaast blijkt ook dat de kwaliteit van de liefdesrelatie significant verschil maakt in het dagelijks psychologisch functioneren. Verliefdheid en intimiteit zorgen voor aanmaak van neurotransmitters zoals endorfine, dopamine en adrenaline. De hormonen die vrij komen zijn verslavend en zorgen voor een gelukzalig gevoel. Diezelfde neurotransmitters zorgen voor een beschermde factor tegen psychologische problemen (Kahneman 2003).

Echter betekent een liedesrelatie ook hard werken. In elke relatie komen onenigheid en meningsverschillen voor en de verschillende trends vandaag de dag zoals liefde als consumptiegoed en secondlove vermoeilijken deze relaties. Spanningen, ergenissen en ruzies komen voor in alle relaties. Diit is normaal en hoeft niet te duiden op een ongezonde of falende relatie. Wanneer partners echter in hun relatie tegen problemen oplopen waar zij zelf niet meer uitkomen, staan zij voor de keus om ofwel de relatie te beëindigen of hulp van buitenaf in te schakelen.

quote

Een liefdesrelatie biedt veiligheid, geborgenheid, verbondenheid, nabijheid, liefde en seksualiteit, met de bijbehorende emoties en gevoelens.

quote

Relatietherapie bij BTSW

BTSW kan uitkomst bieden in deze situatie. Relatietherapie is geen simpele oplossing, maar hard werken en investeren om het vertrouwen in elkaar en in de relatie (weer) op te bouwen. BTSW helpt u inzicht te verkrijgen in de patronen die u heeft opgebouwd, helpt u uw communicatie te verbeteren, leert u te luisteren naar de behoeften van de ander, vergroot uw probleemoplossend vermogen en creëert samen met u een gezonde balans zodat de relatie weer voor beide partners bevredigend is. Samen met beide partners brengt de relatietherapeut de problemen in de relatie in kaart. Vervolgens gaat men tijdens de relatietherapie op zoek naar mogelijke oplossingen voor deze relationele problemen. Dit gebeurt doorgaans door middel van gesprekken tijdens therapiesessies waaraan beide partners deelnemen. Hieruit kunnen onder andere nieuwe omgangsvormen en betere communicatie voortkomen, waardoor de neerwaartse spiraal doorbroken wordt en de relatie voor beide partners bevredigend wordt. De relatietherapeut biedt echter geen kant en klare oplossingen: beide partners zullen zelf energie moeten steken in zichzelf en hun relatie om de relatietherapie te laten slagen.

Doel = Relatieverdieping

Vaak wordt relatietherapie ingezet als laatste strohalm: de partners staan eigenlijk al op het punt om uit elkaar te gaan maar geven de relatie door middel van therapie nog een laatste kans. Echter, hoe langer men wacht met het aanpakken van een moeizame relatie, hoe complexer de problemen vaak worden. Relatietherapie is dan ook niet alleen bedoeld als laatste redmiddel maar kan ook juist dienen als middel tot verdieping van een relatie. Zo wordt er gezamelijk een nieuw kompas gevormd en richting gegeven aan de relatie waarbinnen ieders behoeften en wensen op de agenda worden gezet.

quote

Relatietherapie als middel tot verdieping van uw relatie

quote

Systeemtherapie en andere therapievormen
Evenals gezinstherapie wordt relatietherapie tegenwoordig vaak aangeduid als systeemtherapie. Deze therapieën leggen beide veel nadruk op het sociale systeem waar iemand deel van uitmaakt. Iedereen maakt deel uit van meerdere sociale systemen, bijvoorbeeld in het gezin, de vriendenkring, of op het werk. Bij systeemtherapie wordt gekeken welk sociaal systeem zich verhoudt met de klacht. De belangrijkste personen uit dat systeem worden vaak uitgenodigd om deel te nemen aan de therapie. Bij relatietherapie is dat natuurlijk de partner, maar ook andere personen die invloed kunnen uitoefenen op de relatie en kunnen bijdragen aan een oplossing worden soms bij de therapie betrokken.

Hoewel het doel in iedere vorm van relatietherapie hetzelfde is, namelijk het nader tot elkaar komen van partners ter bevordering van hun relatie, kan de behandelmethode per relatietherapeut sterk verschillen. Binnen BTSW werken wij dan ook met relatietherapie op maat die kan bestaan uit Gedragstherapie, Oplossingsgerichte, Groepstherapie of Psycho-educatie m.b.t. relaties en communicatie. Zo wordt de groepsmodule Relaties uit het Ultimate Life Coach Program (ULCP) vaak ingezet binnen relatietherapie. Klik hier voor meer informatie over het UCLP.

Werkwijze

Na een intakegesprek waarbij beide partners aanwezig zijn, wordt met beiden afzonderlijk gesproken. Na dit gesprek wordt een passend vervolg geformuleerd.

Wilt u een afspraak maken? klik dan hier voor onze contactgegevens.

quote

‘Relatie’ is een werkwoord

Wij zijn aangesloten bij