Menu
quote

Focus: Een duidelijke, organisatiebrede strategie om niet alleen vandaag, maar ook morgen en op de lange termijn te verschil te maken.

quote

Strategy Consultancy

In een tijdperk van digitalisering, automatisering en mondialisering wordt uw organisatie naar een wereldtoneel gebracht waar ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. Toename van concurrentie op de markt zet prijzen onder druk en het hebben van een lokale, stabiele klantenkring is steeds minder vanzelfsprekend. Organisaties worden gedwongen tot harde management by objectives en de focus op KPI’s wordt steeds smaller. Hoe behoudt uw organisatie in dit tijdperk haar concurrentiepositie?

Het bedrijfsleven dient gerund te worden door winnaars. Men kan een organisatie richten op good, the best en excellence. Maar met het oog op morgen is goed niet goed genoeg. En wanneer men geen vergelijking trekt met concurrenten of bekijkt wat er buiten voor kansen en mogelijkheden liggen is het vrij gemakkelijk om the best te zijn. Excellent zijn, dat vraagt om een andere focus:

Strategy Consultancy bij BTSW

Wij maken een kwalitatieve en op feiten gebaseerde analyse van uw team, afdeling of gehele organisatie, trekken conclusies op basis van de uitkomsten en geven aan de hand daarvan strategische aanbevelingen aan het management. In een inhoudelijk overleg stellen we samen de belangrijkste doelstellingen op, passend binnen de missie en visie van de organisatie. Uiteindelijk presenteren wij een concreet plan dat bijdraagt aan een verantwoorde dialoog over het te voeren beleid en de te kiezen prioriteiten om de gekozen doelstellingen te behalen.

BTSW begeleidt organisaties met strategische adviezen op de volgende gebieden:

  • Human Resource Management

Uw personeel is uw belangrijkste resource. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat sociale veiligheid, werktevredenheid, gezondheid en rolduidelijkheid leiden tot minder verzuim, meer motivatie,  productiviteit en betrokkenheid bij de organisatie. BTSW helpt u een HR beleid vorm te geven dat strategisch sturing geeft op gebied van burn-out preventie, sociale veiligheid, verzuimbeleid, reïntegratiebeleid en competentiemanagement.

  • Verandermanagement

Omgaan met veranderingen en crisissituaties en zo nieuwe kansen creëren. Weerstand het hoofd bieden en draagvlak creëren, middels interventies vanuit verschillende invalshoeken die goed op elkaar aansluiten.

  • Organisatiecultuur

Het neerzetten van een beliefsystem zijn dat recht doet aan de juiste werkhouding, -verhouding en –opvatting, die diep geworteld is in elke spil van uw organisatie, van directie tot productiemedewerker.

  • Productiviteit en Efficiëntie
quote

Wij presenteren een concreet en helder plan, dat recht doet aan de missie, visie en doelstellingen van uw organisatie.

Wij zijn aangesloten bij