Verwijzers

Waarvoor kunt u bij BTSW terecht?

Vanuit de generalistische basis GGZ biedt BTSW psychodiagnostiek en ambulante psychologische behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen. Daarbinnen hanteren wij geen leeftijdsgrenzen en kunnen cliënten met elke psychologische hulpvraag bij ons terecht. Om binnen dit brede aanbod onze deskundigheid te kunnen garanderen, werkt BTSW met een groot team aan (GZ-)psychologen, orthopedagogen en coaches. Wij kijken voor elke cliënt wat werkt, en doen daarbij wat nodig is. Dit resulteert in persoonlijke op maat gemaakte trajecten, met snelle en efficiënte resultaten. Specifieke informatie over ons behandelaanbod en vergoedingsregelingen is te vinden op onze website onder de kopjes psychologische hulpverlening voor volwassenen en for Kids.

Wie kan er naar onze praktijk verwijzen?

De huisarts, psychiater en medisch specialist (voor volwassenen en jeugd) en de kinderarts, gebiedsteams en de gemeentelijke loketten (voor jeugd tot 18 jaar) zijn bevoegd om door te verwijzen naar onze praktijk. Het is ook mogelijk om, buiten de vergoedingsregelingen om, zonder verwijsbrief aan te melden bij BTSW.

Wij maken u erop attent dat de volgende gegevens op een verwijsbrief dienen te staan vermeld:

-        Cliëntgegevens

-        Verwijzing naar de generalistische basis GGZ

-        Reden van verwijzing

-        Relevante medische en/of psychosociale gegevens (voor zover bekend)

-        Handtekening

 

U kunt zelf een verwijsbrief schrijven, of onze verwijsbrief downloaden via de onderstaande link:

Download hier de verwijsbrief voor BTSW

 

Uw cliënt meldt zich bij ons aan door contact op te nemen met de dichtstbijzijnde vestiging. De verwijsbrief kunt u meegeven aan uw cliënt of per post naar de betreffende vestiging verzenden. Indien gewenst, wordt u als verwijzer tijdens en na afronding van de behandeling op de hoogte gehouden over de voortgang.

Voor meer informatie, vragen en collegiaal overleg:

Wilt u meer weten over behandelmethoden en begeleidingsmogelijkheden van BTSW of twijfelt u over het al dan niet doorverwijzen van een cliënt, dan kunt u uiteraard ook contact met de vestiging van BTSW bij u in de buurt.

Samenwerking

BTSW werkt intensief samen met verschillende specialisten uit de regio om integrale hulp te kunnen bieden en samen tot goede oplossingen te komen. Denk hierbij aan gemeenten, wijkteams, (huis)artsen, scholen, leerplicht, werkgevers, arbo-diensten, maatschappelijke instanties, collega-zorgverleners en universiteiten. Elkaar kennen en op de hoogte zijn van ontwikkelingen vergemakkelijkt de samenwerking. Via bijeenkomsten, telefonisch overleg en mailcontact onderhouden wij contact met onze lokale samenwerkingspartners. Kent u ons nog niet? Dan komen wij graag langs om kennis te maken.