Menu
quote

Kind en Echtscheiding

BTSW begeleidt kinderen en ouders in echtscheidingssituaties met als belangrijkste doel het beperken van scheiding gerelateerde problemen bij kinderen. Onze begeleiding richt zich met name op gezinnen die willen gaan scheiden of net gescheiden zijn. Uiteraard bieden wij, als hulpverleningsorganisatie binnen de basis GGZ, ook begeleiding voor kinderen die al problemen door de scheiding hebben gekregen. Het door de overheid verplicht gestelde Ouderschapsplan bij de echtscheiding is een ideaal middel om zicht te krijgen op de belangen van het kind in het scheidingsproces. Op deze wijze kunnen grote problemen bij kinderen in een echtscheiding voorkomen worden. Het signaleren van risicofactoren en het voorkomen van problemen is voor ons het leidende motief in deze werkzaamheden.

Belangrijk te noemen is dat we binnen BTSW in principe geen raadsonderzoeken uitvoeren ten behoeve van gezag en omgang. Wel kunnen we meedenken in complexe casussen of adviseren met betrekking tot het sociaal-emotioneel welzijn van de jeugdige.

 

Wij zijn aangesloten bij