Menu
quote

Hoogbegaafdheidonderzoek

Heeft u vermoedens van hoofdbegaafdheid bij uw kind en/of kan uw kind extra begeleiding gebruiken bij de kloof tussen zijn/haar asynchrone ontwikkeling (motorisch, intelligentie en sociaal-emotioneel), dan kan BTSW voor uw kind uitkomst bieden.

Kinderen die hoogbegaafd zijn, zijn zeer intelligent en beschikken over het algemeen over een zeer actief en creatief brein. Daarnaast zijn ze vaak snel van begrip, origineel in het oplossen van problemen en perfectionistisch. Ondanks dat ze over veel kwaliteiten beschikken, kunnen zij ook veel valkuilen ervaren. Zo zien we bij hoogbegaafde kinderen vaak emotionele problemen, kan er sprake zijn van onderpresteren op school en kunnen ze moeite ervaren met de contactname met leeftijdsgenoten. Vaak worden deze risicogebieden onderschat en genegeerd, terwijl er juist begeleiding nodig is vanuit de omgeving. Goede begeleiding zorgt ervoor dat de Ferrari in het hoofd van het kind ook daadwerkelijk bestuurd wordt en de kwaliteiten ingezet worden.

Onderzoek naar hoogbegaafdheid

Als er vanuit school en/of de thuissituatie het vermoeden bestaat dat uw kind hoogbegaafd is, kan BTSW een onderzoek uitvoeren. Aanleiding hiertoe kan bijvoorbeeld de aanmelding voor het hoogbegaafdheidsonderwijs zijn.

Voor een hoogbegaafdheidsonderzoek hebben wij in eerste instantie een intakegesprek met ouders. Vervolgens werken wij met de WISC-V, welke het meest geschikt is voor het in kaart brengen van de intelligentie voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar. Om iemand hoogbegaafd te noemen, moet er sprake zijn van een IQ-score van 130 of hoger.   

Naast het meten van de intelligentie, brengen we de onderwijsgerelateerde persoonlijkheidsfactoren (de leermotivatie, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen) in kaart. We maken hierbij bijvoorbeeld gebruik van de School Attitude Questionnaire Internet (SAQI), welke het volgende meet: algehele aanpassing aan school, leertaakgerichtheid, concentratie in de klas, huiswerkattitude, plezier op school, sociaal aanvaard voelen, relatie met de leerkrachten, sociale vaardigheden, uitdrukkingsvaardigheden, zelfvertrouwen bij proefwerken en kansschatting op pesten en gepest worden. Ook hebben wij aandacht voor de overige veelvoorkomende persoonlijkheidskenmerken van hoogbegaafden:

     - prikkelgevoeligheid/hoogsensitiviteit (in ruim 80% van de gevallen aanwezig);
     - snel, complex en divergent denkend; 
     - rechtvaardigheidsgevoel;
     - mate van asynchrone ontwikkeling;
     - nieuwsgierigheid, met een intens, breed en/of ongewoon interessepatroon;
     - snel en creatief oplossingen scheppend;
     - autonoom denkend en handelend;
     - perfectionisme.

Wanneer we alle uitslagen met elkaar integreren, hebben we een completer beeld van de ontwikkeling van het kind. Dit, samengenomen met onze observaties tijdens de afname van het onderzoek (waarbij specifiek gelet wordt op bijv. creativiteit, impulsiviteit, werkhouding, leerstrategie, etc.) en het gesprek met ouders vormt voor ons de basis voor de conclusie en aanbevelingen. Indien gewenst, kunnen we bovenstaand onderzoek aanvullen met bijvoorbeeld persoonlijkheidsonderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek (o.a. zelfbeeld, faalangst), didactisch onderzoek, etc.

quote

"Als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om in bomen te klimmen, dan zal hij zijn hele leven geloven dat hij stom is - Albert Einstein"

Wij zijn aangesloten bij