Menu
quote

Individuele leerkracht coaching

Leerkrachten in het basisonderwijs vormen voor ieder kind een belangrijk fundament en de ladder voor hun verdere ontwikkeling. Zij zijn inspirators en motivators om het leerpotentieel van hun leerlingen zo goed mogelijk tot ontplooiing te laten komen en hen een schatkist aan ervaringen mee te geven. Leerkrachten kiezen ervoor om iedere dag weer het verschil te mogen maken voor hun leerlingen en dit is een groot voorrecht. Dit brengt onder andere een grote verantwoordelijkheid, energie, creativiteit en flexibiliteit met zich mee. Men verwacht dat leerkrachten een repertoire hebben met antwoorden op alle vragen.

Regelmatig bereikt ons de vraag om een leerkracht tijdelijk te coachen bij de uitdagingen die op dat moment in zijn of haar klas spelen. Maar ook uitdagingen in het eigen welzijn van de leerkracht. Door continue veranderingen in de onderwijspraktijk is het van belang dat leerkrachten blijven leren en ontwikkelingen.

BTSW richt zich hierin zowel op het primaire proces van lesgeven, maar ook op het secundaire proces zoals andere taken en rollen van de leerkracht. Zowel didactische- als leidinggevende aspecten in de klas komen daarbij aan de orde.

quote

Training omgaan met uitdagende groepen

Om de leerkracht te steunen in zijn ontwikkeling heeft BTSW een serie van 4 workshops ontwikkeld. Hierin wordt op een speelse, interactieve manier ingegaan op verschillende thema's; Communicatie, gedragsbeïnvloeding, zelfbeeld en stemmingen.

Het doel van de workshops is het stimuleren van de leerkracht op een andere wijze te leren kijken naar de leerling en diens gedrag. Door het aanreiken van strategieën en gereedschappen op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van gedragsbeïnvloeding wordt ingezet op het vergroten van het gedragsrepertoire van de leerkracht, waarmee de leerkracht grotere handelingsvrijheid zal ervaren. Uiteindelijk zal dit leiden tot een voor de leerling gunstig klassenklimaat waarin de ontwikkeling van de individuele leerling optimaal gestimuleerd wordt en de leerling optimaal gebruik kan maken van zijn eigen capaciteiten.

We hebben de afgelopen jaren al een aantal series van workshops mogen geven bij verschillende scholen(consortiums) door het land. Benieuwd wat BTSW binnen uw school kan betekenen? Neem dan contact op met ons management team voor meer informatie of een offerte op maat.

quote

Training 'De Excellente IB'er'

quote

Uitdagende groepen, uitdagende leerlingen en een leerkracht die ondersteuning nodig heeft van een deskundige IB-er die van wanten weet en aantoonbare resultaten boekt.

quote

We zien binnen scholen een grote behoefte aan ondersteuning van de leerkracht. Deze ondersteuning komt voor een belangrijk deel van de intern begeleider (IB'er) vandaan. De intern begeleider heeft veel verschillende rollen en taken binnen een school. Naast dat de intern begeleider soms nog (deels) voor de klas staat, hebben ze een belangrijke rol in het inzetten en uitvoeren van zorg voor kinderen met verschillende ontwikkelingsvragen.

Om de intern begeleider te ondersteunen in zijn of haar taken en op het gebied van professionalisering hebben we binnen BTSW een training ontwikkelt speciaal voor intern begeleiders, (gedragen)specialisten of medewerkers met een ambitie om intern begeleider te worden.

Het doel van de training:

  • Professionalisering van de intern begeleider
  • Competenties op het gebied van sociaal emotionele- en gedragsproblematiek. Het beter herkennen, diagnosticeren en interventies te doen, door ondersteuning van de leerkracht.
  • Standaardiseren van diagnostiek en instrumenten die zij al zelf kunnen inzetten.
  • Gedragen- en sociaal emotionele problemen in de klas al in een vroeg stadium herkennen.
  • Effectieve interventies in een vroeg stadium als preventie.
  • Effectieve professionele dossiervorming die aansluit bij de GGZ, mocht doorverwijzing toch onvermijdelijk zijn. Resultaat; snellere diagnostiek en analyse waardoor de hulpverlening en interventies sneller ingezet kunnen worden.

Benieuwd wat BTSW binnen uw school kan betekenen? Neem dan contact op met ons management team voor meer informatie of een offerte op maat.

 

Wij zijn aangesloten bij