Menu
quote

Psychologische hulpverlening voor volwassenen

BTSW Nederland biedt GZ-psychologische hulpverlening binnen de generalistische basis GGZ, welke op persoonlijk niveau wordt ingezet om het welzijn van mensen binnen een zo kort mogelijke tijdspanne optimaal te verbeteren. Niet voor niets is onze Mission Statement: ‘We significantly improve the quality of life in every field leading towards more pleasure, freedom and productivity’. Onze (Gezondheidszorg)psychologen en coaches activeren de persoonlijke kracht die u reeds in zich heeft. Middels open gesprekken, het creëren van inzichten, nieuwe doelstellingen en een flinke dosis inspiratie wordt u geholpen datgene te doen waar u eerder niet uitkwam.

BTSW biedt onder andere individuele psychologische behandeling, therapie en coaching in groepssetting binnen het Ultimate Life Coach Program, relatietherapie en individuele coaching. Voor meer informatie over deze begeleidingsvormen klikt u op de titels in het submenu. 


Organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland
Binnen de geestelijke gezondheidzorg (GGZ) in Nederland hebben er de afgelopen jaren een aantal veranderingen plaatsgevonden. Wij kunnen ons voorstellen dat u dit niet nauwlettend heeft gevolgd. Daarom hebben we voor u op een rijtje gezet hoe de GGZ momenteel georganiseerd is.

Het beleid van de overheid (Nederlandse Zorg Autoriteit) is er op gericht om zoveel mogelijk mensen te helpen in de eigen omgeving met laagdrempelige zorg. Hiervoor wordt de geestelijke gezondheidszorg op 3 niveaus geregeld:
                             

Hulpverlening binnen de generalistische basis GGZ

BTSW biedt hulpverlening vanuit de generalistische basis GGZ. In grote lijnen betekent psychologische hulpverlening binnen de generalistische basis GGZ dat de zorg relatief eenvoudig is. Eenvoudig zegt echter niets over het gevoel dat u kunt hebben bij het probleem waarvoor u hulp zoekt. Een dergelijke situatie kan voor u als een groot, bijna onoverkomelijk probleem aanvoelen. Eenvoudig heeft betrekking op het feit dat uw probleem of diagnose enkelvoudig is en dat u met enkele gesprekken al vooruitgang zult boeken en zich beter zult voelen. Met andere woorden: psychologische hulpverlening vanuit de generalistische basis GGZ is bedoeld voor ondersteuning in situaties waarbij u, naar verwachting, na kortdurende hulp weer zelfstandig verder kunt en u zich voldoende bekwaam voelt om in dergelijke situaties in de toekomst zelfstandig en effectief te kunnen handelen. 

Hulpverlening binnen de gespecialiseerde GGZ

Bij hulpverlening door de gespecialiseerde GGZ is de hulpvraag complexer. Vaak ervaart u problemen op meerdere levensgebieden of heeft u al eerder hulp gezocht voor uw problemen (in de generalistische basis GGZ). Het ging even goed, maar na een tijd blijkt toch dat u terugvalt of dat u het op een gegeven moment niet meer zelf redt. In verband met dit terugkerende probleem heeft u behoefte aan meer en intensievere hulp, onder meer van een psychiater en psychologen die in een multidisciplinair team samenwerken aan uw problemen. We hebben warme contacten met verschillende specialistische organisaties om mogelijk een doorverwijzing te kunnen doen, als de probleem niet voldoende op te pakken zijn binnen BTSW.

Wat is een GZ-psycholoog?

De GZ-psycholoog is de erkende titel voor psychologen en orthopedagogen in de gezondheidszorg. De GZ-psycholoog is sinds 1998 erkend als wettelijk beroep. Dat betekent onder andere dat de titel "gezondheidszorgpsycholoog" beschermd is: alleen psychologen en pedagogen die door de overheid geregistreerd zijn mogen zich gezondheidszorgpsycholoog noemen. Hiervoor moeten zij tegenwoordig een post-academische opleiding hebben afgerond. 

De GZ-psycholoog is deskundig op het gebied van psychische problemen. Dat kunnen zware psychische stoornissen zijn, maar ook 'lichtere' psychische problemen: opvoedings- of relatieproblemen, problemen op het werk of problemen die samenhangen met lichamelijke ziektes of handicaps. De GZ-psycholoog is een generalist, wat inhoudt dat hij/zij brede kennis heeft van het hele veld van psychische problemen. Kerntaken van de GZ-psycholoog zijn:

  • Diagnostiek: wat is er precies aan de hand?
  • Indicatiestelling: wat is de beste behandeling?
  • Zelf uitvoeren van behandelingen.
  • Supervisie van medebehandelaars.

De GZ-psycholoog werkt vaak samen met andere disciplines zoals artsen en psychiaters, zo ook binnen BTSW. Hij/zij heeft daarbij eigen professionele verantwoordelijkheid. Dat betekent dat wij, binnen BTSW, altijd zelfstandig diagnosticeren en behandelen.

Wij zijn aangesloten bij