Menu
quote

Behandeling en begeleiding voor kind en jeugd

Kinderen en hun ouders lopen vaak geruime tijd rond met problemen. Uitdagingen voor het kind of voor het gezin kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een moeizaam verloop op leergebied of op emotioneel gebied, sociale interactie die niet soepel verloopt of angsten die een kind belemmeren in het kind te zijn die het hoort te zijn.

Bij BTSW wordt veel aandacht besteed aan het effectief behandelen van de problematiek. Ons doel is om ouders en kinderen zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder te helpen groeien. Dit betekent dat we de consulten zo efficiënt mogelijk willen inzetten.

Aanleidingen om psychologische hulp te zoeken voor uw kind kunnen bijvoorbeeld zijn: vragen en twijfels over de opvoeding van uw kind, traumatische ervaringen bij kinderen of ouders, een (dreigende) scheiding, een ziekte of overlijden van één van de ouders, angsten, slaapproblemen, agressie, conflict en/of heftige gedragsproblemen of leerproblemen op school.

Wanneer u uw kind aanmeldt bij BTSW zullen we eerst met u als ouder een intakegesprek plannen. Vooraf aan het intakegesprek vragen wij u een aantal vragenlijsten in te vullen (via ons beveiligd digitaal testplatform BergOp) ter ondersteuning van het dossier en het intakegesprek.

Binnen het intakegesprek en uit de gegevens wordt geprobeerd om een zo’n compleet mogelijk beeld te vormen van u als ouder, het kind zelf en zijn of haar omgeving. Denk dan aan het systeem waarbinnen het kind functioneert, specifieke levensgebeurtenissen en het schoolse functioneren van het kind.

Tevens zullen in dit gesprek praktische zaken worden besproken over het aanmelden binnen de gemeente en het verdere verloop van het traject. Een begeleidingsovereenkomst wordt getekend om de samenwerking op open wijze en met wederzijdse betrokkenheid aan te gaan.

Daarna wordt een afspraak gemaakt om kennis te maken met uw kind en om zijn of haar belevingswereld te inventariseren. De start van de begeleiding is begonnen; u staat er niet langer alleen voor. Kort na de eerste contacten met u en uw kind zal het handelingsplan met u besproken worden. Vanuit hier kan direct gestart worden met de behandeling en/of de keuze gemaakt worden voor aanvullend onderzoek. Wij zorgen ervoor dat u een vast aanspreekpunt heeft gedurende het hele traject.

quote

Eén aanspreekpunt gedurende het hele traject

Wij zijn aangesloten bij