Menu
quote

Gemeente Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee loopt alle jeugdhulp in principe via het Team Jeugd en Gezin. Cliënten dienen in eerste instantie daar aangemeld worden. De verschillende medewerkers van het TJG kijken via een intakegesprek welke zorg het meest passend is. Wanneer zij BTSW het meest passend vinden, zullen zij een beschikking voor het kind in orde maken. Ouders krijgen tevens de beschikking toegestuurd. Soms zit er enige tijd tussen de aanmelding van het TJG en het daadwerkelijk binnen krijgen van de beschikking. Een van de hulpverleners binnen BTSW zal contact opnemen met de ouders, zodra de beschikking binnen is gekomen. Ouders mogen ook zelf contact opnemen met vragen over de aanmelding en eventuele wachtlijst. De casusregisseur vanuit de gemeente zal op de achtergrond betrokken blijven om de geboden zorg te monitoren.

Uiteraard kan er ook via een directe verwijzing van de huisarts worden aangemeld binnen BTSW. Wij proberen indien gewenst het TJG aan te sluiten, zodat we met elkaar de zorg kunnen blijven monitoren. 

 

quote

Gemeente Capelle aan de IJssel

Binnen de gemeente Capelle aan de IJssel wordt BTSW gezien als 'first supply' organisatie en is er al jaren sprake van een goede samenwerking. Wanneer mensen woonachtig zijn in de gemeente Capelle aan de IJssel is het eerste aanspreekpunt voor psychologische hulp het CJG (centrum jeugd en gezin). Wij zijn op dit moment ook gevestigd in het zelfde pand als het CJG.

Het CJG brengt de hulpvraag in kaart en koppelt de jeudigde aan de geschikte zorgaanbieder voor die client, waardoor er een doorverwijzing plaats vindt naar BTSW. Het CJG maakt dan direct de beschikking in orde voor vergoedde hulp. Ook monitoren zij de inzet voor hulp en maken zij een eventuele verlenging van de hulpverlening binnen BTSW mogelijk.

We zien dat de medewerkers van het CJG regelmatig contact zoeken om te overleggen over een eventuele doorverwijzing. 

Wij zijn gecontacteerd voor de volgende diensten:

  • Basis GGZ 51G05                
  • Basis GGZ+ 51G06
  • Dyslexietraject 45G08 en 45G09
  • Begeleidingen 45G04, 45G05 en 45G06

 

quote

Gemeente Krimpen aan de IJssel

In de gemeente Krimpen aan de IJssel wordt jeugdhulp aangevraagd via KrimpenWijzer. KrimpenWijzer bekijkt de situatie en bepaalt welke hulp er voor het kind nodig is. Mocht de oplossing niet liggen in een makkelijk toegankelijke oplossing dan lijkt er een persoonlijke oplossing vanuit de jeugdwet nodig, namelijk een individuele voorziening. Deze individuele voorziening wordt opgepakt door het KST (krimpen sociaal team). In het KST werken professionals met kennis op verschillende gebieden. Onder andere maatschappelijk werkers, pedagogen, gezinscoaches, psychologen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen. BTSW werkt intensief samen met de verschillende professionals binnen dit team. 

Ook maakt het KST de beschikking en eventuele verlengingen in orde voor BTSW, zodat er vergoedde jeugdhulp plaats kan vinden. Uiteraard kan er ook via een verwijsbrief van een huisarts of jeugdarts worden doorverwezen voor vergoedde jeudghulp naar ons, wij zullen de jeugdige dan (niet inhoudelijk, tenzij gewenst) in zorg melden bij KST voor het afgeven van de beschikking.

Wij zijn gecontacteerd voor de volgende diensten:

  • Basis GGZ 51G05                
  • Basis GGZ+ 51G06
  • Dyslexietraject 45G08 en 45G09
  • Begeleidingen 45G04, 45G05 en 45G06

Ook zijn we binnen de gemeente Krimpen aan de IJssel contracteert voor WMO begeleiding. om dit aan te vragen neemt u contact op met KrimpenWijzer. Na aanmelding, zal de Wmo-consulent contact opnemen om het probleem te bespreken. De  Wmo-consulent komt vervolgens thuis voor een gesprek. Dit is het keukentafelgesprek. Als het nodig is, regelt KrimpenWijzer voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening

quote

Gemeenten Midden-Holland

Jeugdhulp loopt bij de gemeenten Midden-Holland via het NSDMH (Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland). Hierbinnen werken verschillende sociale teams samen om de jeugdhulp binnen de gemeenten vorm te geven. Er is regelmatig contact met deze sociale teams en krijgen we jeugdigen doorgestuurd voor passende jeugdhulp. Ook vinden er tussentijdse evaluaties plaats met medewerkers van het sociaal team, de jeugdige en BTSW om de geleverde jeugdhulp te monitoren.

Ook kunnen ouders zelf hun kind aanmelden met een verwijsbrief van de huisarts, wij zullen dan indien gewenst een beschikking aanvragen voor de jeugdige binnen de gemeente. 

 

Wij zijn aangesloten bij