Menu
quote

Referenties SaferSense

 

BTSW SaferSense heeft in de afgelopen jaren vooraanstaande bedrijven uit de energiesector, infratechniek (G/E/W), afvalverwerking, metaalbewerking, aannemerij, e.d. mogen ondersteunen bij het creëren van een effectieve veiligheidscultuur.

In vele gevallen betreffen het meerjarige relaties waarbij op alle niveaus binnen de organisatie is gewerkt aan het verhogen van het veiligheidsbewustzijn.

Ervaringen met geleverde diensten in het kader van veiligheidsbewustzijn:

 • 0-meting, bepalen van huidige veiligheidscultuur.
 • Basis- en vervolgtrainingen veiligheidsbewustzijn.
 • Trainingen in het houden van een effectieve teammeeting of toolboxmeeting.
 • Workshops, individuele coaching, coaching on the job.
 • Voor verschillende opleidingsniveaus: LBO, MBO, HBO, Universiteit.
 • Verschillende uitvoeringsniveaus: uitvoering (gravers/steigerbouwers), monteurs G/E/W, machinebankwerker/lassers e.d., engineers/planners/werkvoorbereiders, kantoorfunctionarissen, administratief medewerkers/secretariaat.
 • Leidinggevenden: direct leidinggevenden, ploegleiders/teamleiders, teammanagers, management, directie, bestuurders.

Hieronder geven wij u een beschrijving van een select aantal voor u relevante praktijkvoorbeelden. De langdurige relaties met genoemde bedrijven is een belangrijke indicatie voor de klanttevredenheid. Mocht u meer willen weten over de effectiviteit van onze dienstverlening dan brengen we u graag in contact met onze contactpersonen.

 

 ENEXIS

 

Vanaf introductie van het thema Veiligheidsbewustzijn bij Essent in 2004 is BTSW samen met de afdeling QHSE opgetrokken in de ontwikkeling van trainingsprogramma’s op dit terrein. 


In 2012 is er een nieuwe raamwerkovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van Basis Veiligheidsbewustzijnstrainingen en Vervolgtrainingen welke worden aangeboden op het leerplein.

Hiernaast heeft BTSW een onderzoeksmethodiek voor incidentenonderzoek ontwikkeld die de rol en drijfveren van de mens bij het ontstaan van incidenten bloot legt.

Deze is geïmplementeerd binnen ENEXIS

Naast de activiteiten op het terrein van Veiligheidsbewustzijn heeft BTSW diverse andere activiteiten uitgevoerd binnen Essent/ENEXIS, waaronder:

 • Uitvoeren van assessments (t.b.v. ontwikkeling en selectie).
 • Coaching van managers en teamleiders.
 • Teamsamenstelling en ontwikkeling.
 • Opleiding en training van verschillende medewerkers van ENEXIS binnen de opleidingen van BTSW (persoonlijke ontwikkeling).
 • Audits op cultuur en werkverhoudingen binnen afdelingen/regio's.
 • Workshops in het kader van leiderschapsontwikkeling voor managers ENEXIS (carrousel werkwijze met meerdere aanbieders en specialisten die workshops rondom thema’s verzorgden, waar BTSW 'Effectieve Communicatie' verzorgde).

BTSW is door deze jarenlange relatie met Essent/ENEXIS goed op de hoogte van de organisatie en de stand van zaken op het gebied van de veiligheidscultuur.

Tijdens de trainingen zijn medewerkers open en oprecht over hun ervaringen, welke BTSW weer deelt met de organisatie. 

Het door ons ontwikkelde programma voor de workshops sluit daarom naar ons idee uitstekend aan bij de huidige situatie binnen de organisatie. 

EPZ, kerncentrale Borsele


In de periode 2008 t/m heden heeft BTSW bij de kerncentrale in Borsele (EPZ) mogen ondersteunen bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van methodieken om de veiligheid binnen de kerncentrale te vergroten. Een belangrijke basis lag in het advies en de ondersteuning bij de vertaling van de richtlijnen en theorieën vanuit de internationale nucleaire autoriteiten naar in de praktijk toepasbare technieken en procedures = ´human performance´ (HP-technieken).

De richtlijnen en theorieën waren tot stand gekomen naar aanleiding van een groot wetenschappelijk onderzoek van de internationale nucleaire autoriteiten. Dit onderzoek had als conclusie dat de krachtigste manier om de kwaliteit van besluitvorming te verhogen en de veiligheid te bevorderen, is om het individu te helpen te schakelen van het onbewust functioneren naar bewust functioneren (zie hiervoor ook onze beschrijving van de wetenschappelijk/ theoretische achtergrond in de bijlage).

Activiteiten:

 • Ondersteuning bij de ontwikkeling van het programma veiligheidsbewustzijn.
 • Implementatie en verankering van veiligheid in procedures: HP technieken.
 • Januari 2009 start programma: training management
 • Basistraining veiligheidsbewustzijn en HP technieken van totale personeelsbestand (uitvoering, WTK en HWTK, leidinggevenden, management)
 • Opfriscursussen 2011-2012
 • Opfris najaar 2013, simulatie in de praktijk
 • Basistraining nieuwe medewerkers.

   Effecten:

 • Ontwikkelen meerjarig programma leiderschap/veiligheidsbewustzijn.
 • Definitie management expectations.

DELTA Infra, Goes

In 2010 heeft BTSW, ter ondersteuning van de groei van de organisatie naar de ‘Proactieve fase’ (Hearts&Minds), DELTA Infra ter zijde gestaan bij het formuleren van een programma ‘Veiligheidsbewustzijn’. In 2010 vond de initiële certificering van het gehele personeelsbestand plaats en in 2013 vond de hercertificering van de buitenpersoneel en kantoorpersoneel (werkvoorbereiding, engineering, en tekenkamer) plaats.

Activiteiten

 • Start: Basistraining veiligheidsbewustzijn voor management.
 • Basistraining veiligheidsbewustzijn voor totale personeelsbestand (uitvoering, kantoorfuncties, leidinggevenden, management).
 • Training/coaching direct leidinggevenden in het houden van een effectieve Toolboxmeeting. Coaching aan de hand van video-opnames gemaakt van de eigen toolboxmeeting.
 • Coaching ‘On the Job’ bij direct leidinggevenden.
 • Ontwikkeling programma ter certificering en hercertificering.
 • Strakke organisatie van de her-certificering (planning, uitvoering waaronder afnemen examen, nakijken examens, dossiervorming, rapportages, communicatie met deelnemers). Deze vond op verschillende locaties bij de klant plaats. In een korte periode van 6 weken namen 350 personen in groepen van 15 deel aan de certificering.

 

National Oilwell Varco, Etten-Leur

 National Oilwell Varco in Etten-Leur is onderdeel van een wereldwijde multinational en produceert hoogwaardige instrumenten die toegepast worden bij de oliewinning.

 BTSW is gevraagd te adviseren bij de ontwikkeling van een programma om de veiligheid op een hoger niveau te brengen.

Na een grondig onderzoek ( 0- meting middels objectief, wetenschappelijke middelen ) naar de structuur (de formele feitelijke organisatie) en de cultuur (de houding, gedrag en ideeën bij medewerkers en leiding binnen NOV) op het gebied van kwaliteit en veiligheid is een meerjarenprogramma gestart (2011 tot heden) onder de titel:

 “Our Quality is our Customers Safety”

 De koppeling tussen kwaliteit en veiligheid is gemaakt omdat:

 • Kwaliteit voor de klant van NOV een zeer grote rol speelt bij de veiligheid van de gebruikers van de producten van NOV.
 • De thema’s kwaliteit en veiligheid iedereen binnen de organisatie aan gaan.
 • Er een zeer sterke overlap is in competenties die een individu nodig heeft om kwalitatief hoogwaardig werk te leveren en veilig te werken.

 Activiteiten:

 • Cultuuronderzoek (najaar 2011): Onderzoek naar cultuur op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
 • Ontwikkelen leiderschapsprogramma veiligheidsbewustzijn.
 • Ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van een meerjarig beleids- en actieplan ter versterking van de kwaliteits- en veiligheidscultuur.
 • Ontwikkeling communicatieprogramma.
 • Trainingen veiligheidsbewustzijn voor management en leidinggevenden.
 • Coaching directie, management.
 • ‘Coaching on the Job’ cell-captains (direct leidinggevenden) en cell-management (afdelingsmanagers).
 • Implementatie van een ´effectieve´ toolboxmeeting nieuwe stijl onder de naam “Shopfloormeeting”. Na een eerste voorbeeld van een Shopfloormeeting ontwikkeld en verzorgd door BTSW werden de teamleiders begeleid in het verzorgen van een Shopfloormeeting voor hun eigen team (metaalarbeiders). Door ‘coaching on the job’ werden de vaardigheden ontwikkeld en werd de Shopfloormeeting een nieuwe gewoonte.
 • Assessments en ondersteuning bij de selectie van nieuwe managers.
 • Implementatie van nieuwe methodiek van incidentenonderzoek op de menselijke factor.
 • 2014: Ondersteuning bij het tot stand brengen van een nieuwe productieafdeling onder de titel:“Drive for Excellence”
 • 2014: Vergroten van de effectiviteit en de efficiency van de afdeling Maintenance:
  • Onderzoek naar en beschrijven van huidige situatie (Ist).
  • Ondersteuning bij het schrijven van het strategisch plan (Soll).
  • Formuleren mission statement.
  • Training medewerkers en management.
  • Ondersteuning bij de implementatie van diverse instrumenten.

 

Specifieke referenties voor kantoorfuncties:

Rockwool

Onderzoek verricht en geadviseerd op de terreinen van de sociale verhoudingen, gewoonten en gedragingen binnen een grote afdeling van Rockwool. Specifieke thema’s waren de sociale veiligheid, elkaar aanspreken op ongewenste gedragingen, elkaar stimuleren tot naleving van gedragsvoorschriften en procedures. 

Tevens veel aandacht voor ‘walk the talk’ bij leidinggevenden, het voorbeeldgedrag en de positieve effecten van eerlijke, directe, duidelijke en openhartige communicatie waarbij de principes van hoor en wederhoor worden toegepast en waarin op de juiste wijze met de juiste woorden alles kan worden gezegd.

 

Zeelandia

Betrokken bij cultuurprogramma’s op meerdere niveaus binnen de organisatie. Als adviseur betrokken bij afdeling P&O, het verrichten van assessments voor sleutelposities, onderzoek doen en interventies ontwerpen en mee uitvoeren op de werkvloer, die leiden tot nog betere samenwerking, nog beter welzijn en welbevinden en verhoging van het sociaal- en veiligheidsbewustzijn. Betrokken bij de opstart van een preventieproject over pesten op de werkvloer.

 

Wij zijn aangesloten bij