Menu
quote

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen

Als het functioneren op sociaal gebied bij uw kind niet zo vanzelfsprekend verloopt, dan kan BTSW wellicht een rol spelen in het versoepelen hiervan. De oorzaak van een gebrekkige sociale interactie kan gevonden worden in bijvoorbeeld onzekerheid, onoplettendheid, een vertekend beeld van zichzelf en/of de wereld om zich heen, een tekort aan of foutief voorbeeld van sociale interactie, een moeizame impulsbeheersing of een onderontwikkeld empathisch vermogen. Derhalve hebben wij verschillende modules ontwikkeld waarin al deze thema’s aan bod komen. Denk hierbij aan:Twee getekende blije kinderen, zij stralen zelfverzekerheid en plezier uit.

  • Emoties
  • Vragen stellen
  • Pesten
  • Weerbaarheid
  • Samen spelen
  • Keuzes maken
  • Zelfbeeld
  • Leren en motivatie

In elke training staat één module centraal, en komen de andere thema’s in meer of mindere mate naar voren. Omdat de groepen klein zijn, is de begeleiding intensief, zodat aangesloten kan worden op de persoonlijke hulpvraag van ieder kind.

Vaardigheden die aan de kinderen in de sociale vaardigheidstraining aan bod komen, zijn onder andere het vergroten van de zelfkennis, leren zich te verplaatsen in de ander (onder andere door rollenspellen), het werken aan de impulsbeheersing, het stimuleren van het oorzaak-gevolg denken, het activeren en vergroten van het probleemoplossend vermogen en het ombuigen van overtuigingen. Er wordt veel gebruik gemaakt van modelleren. Leren middels modelleren is de snelste manier van leren, met name voor gedragsvaardigheden. Door gebruik te maken van videomateriaal en een breed scala aan sociale situaties leren kinderen sociaal adequaat gedrag aan. Door eerst dingen echt fout te doen wordt het bewustzijn van de juiste werkwijze vergroot. Leren middels ervaring (rechter hemisfeer) en minder middels cognitie (linker hemisfeer) staat in de sociale vaardigheidstraining van BTSW For Kids centraal. Zoals ook geldt voor de andere diensten van BTSW, bestaan voor de sociale vaardigheidstrainingen korte wachtlijsten. Elk kind kan dus vrijwel direct instromen, wat inhoudt dat de groepssamenstelling zo nu en dan wisselt. Dit brengt als voordeel met zich mee dat kinderen steeds voor de nieuwe uitdaging van kennismaking, ontvangst, vragen stellen en afscheid komen te staan en zij hier dus veel ervaring mee kunnen opdoen. Om optimaal op de specifieke behoeften en leerdoelen van ieder kind aan te sluiten, wordt deelname aan de sociale vaardigheidstraining veelal vooraf gegaan aan een korte fase van diagnostiek op basis waarvan een handelingsplan wordt opgesteld.

De terugkoppeling aan ouders geschiedt via een persoonlijke map van het kind waarin de opdrachten van de trainingen zijn opgenomen. Na elke training worden tevens tips & tricks uitgereikt voor ouders en leerkrachten. De training vindt eens per twee weken plaats.

Tevens wordt aan deze sociale vaardigheidstraining een oudercursus gekoppeld.

Wij zijn aangesloten bij