Menu
quote

Gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en Amsterdam

BTSW is sinds 2006 gevestigd in Hoofddorp en Aalsmeer. Er is uiteindelijk gekozen een centrale locatie te gebruiken (op de grens van Hoofddorp en Aalsmeer) waar we jeugdhulp bieden voor jeugdigen uit Haarlemmermeer en omstreken.

Voor jeugdhulp hebben wij vanaf de overgang naar de gemeentes een contract met de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, uithoorn, Amstelveen en Amsterdam. In de loop der jaren hebben we warme contacten opgebouwd met een groot lokaal netwerk aan verwijzers, (zorg)instellingen, organisaties en bedrijven waarmee regelmatig gezamenlijke projecten worden opgestart. Wij werken onder andere veel samen met Schoolbestuur Meer Primair, welke gevormd wordt door negentien basisscholen, gelegen in Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. Daarnaast hebben wij een samenwerkingsverband met Schoolbestuur De Basis waaronder elf basisscholen vallen in de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmerliede en Haarlemmermeer. Wij krijgen aanvragen voor zowel diagnostiek als behandeling, waarbij vaak intensief wordt samengewerkt met intern begeleiders en leerkrachten. Ook bieden wij consultatie, advies en ondersteuning in de schoolse context.

De aanmeldingen voor jeugdhulp verlopen via de gemeente. Wij krijgen een perspectiefplan en/of een beschikking toegestuurd, waarna wij de hulp opstarten. Ook kan een jeugdige via een verwijsbrief van een geldige verwijzer in aanmerking komen voor vergoedde jeugdhulp.

Voor de dyslexiezorg krijgen wij het volledige dossier vanuit school toegestuurd, waarna wij de dossiers zelf beoordelen of de jeugdige in aanmerking komt voor vergoedde dyslexiezorg (diagnostiek en behandeling).

 

 

 

Wij zijn aangesloten bij