Werken of leren bij BTSW

Werken bij BTSW betekent werken in een topsportklimaat. Eigen initiatief, uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en geen nine to five mentaliteit zijn noodzakelijk. Een brede interesse en actieve houding een must. De psychologen en orthopedagogen van BTSW hebben een ondernemende instelling en denken actief mee over nieuwe vormen van zorgaanbod en het benaderen van mogelijke nieuwe partners.

Wil jij het team van BTSW komen versterken? Wil jij werken in een jong en bevlogen team binnen een dynamische en professionele werkomgeving? Kortom, wil jij je als professional optimaal ontwikkelen? Reageer dan op één van de beschikbare functies in het vacatureoverzicht.

Sollicitaties voor de onderstaande vacatures kunnen verstuurd worden naar sollicitatie@btsw.nl t.a.v. Sarina Le Large.  Met eventuele vragen kan ook gemaild worden naar dit emailadres. Sollicitaties via de post, naar andere emailadressen of die na deze periode verstuurd worden, zullen niet in behandeling worden genomen. 

 

Vacature GZ-psycholoog (16-24 uur per week)

Als GZ-psycholoog bij BTSW ben je eindverantwoordelijk voor hulpverleningstrajecten van kinderen, jongeren en volwassenen binnen de Generalistische Basis GGZ. Je hebt enerzijds je eigen cliënten waarmee je zowel individueel werkt als in groepen. Anderzijds biedt je tevens supervisie en begeleiding aan een team van basispsychologen/orthopedagogen, WEP'ers en stagiaires. Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor alle werkzaamheden op de vestigingen van BTSW, en zodoende ben je allround inzetbaar. Beleidsontwikkeling, vernieuwing van het zorgaanbod, het benaderen en binden van nieuwe partners en het borgen van de continuïteit van vestigingen en werkzaamheden behoren tevens tot de verantwoordelijkheden. De specifieke werkzaamheden verschillen per vestiging en per periode, aangezien dit afhankelijk is van de cliënten die op dat moment in behandeling zijn bij BTSW. Je staat daarbij onder directe supervisie van de directie, waaraan je ook rapporteert en verantwoording aflegt.

Functievereisten: Je bent een ervaren en BIG-geregistreerd GZ-psycholoog. Een aanvullende opleiding tot EMDR-therapeut is een pré. Je hebt gedegen inzicht in en ervaring met diagnostiek en behandeling bij een breed spectrum aan psychologische problematiek. Je bent gewend om zorg op maat te bieden en jouw hulpverlening altijd individueel af te stemmen. Daarbij sta je achter de visie van BTSW, je draagt deze actief uit en bent in staat om collega's en cliënten hierin te inspireren. Het bovenstaand functieprofiel vraagt verder om een grote mate van initiatief en zelfstandigheid, flexibiliteit en uitstekende mondelinge- en schriftelijke vaardigheden. 

Wij bieden: Een divers en gevarieerd takenpakket met een brede span of controll. De kans om een rol te spelen bij de ontwikkeling van nieuwe vormen van zorgaanbod en beleidsontwikkeling. Werken in dynamische en professionele werkomgeving. Een enthousiast, bevlogen en hecht team waarin laagdrempelig en persoonlijk met elkaar wordt samengewerkt. We hechte waarde aan inzet en een hoge kwaliteit van dienstverlening, met oog voor ieders werkplezier, welzijn en professionele ontwikkeling.

Voor meer informatie over de bovenstaande vacature kunt u contact opnemen met Ellen Dreijer en Rini Stoutjesdijk, tel. 0111-658531 / directie@btsw.nl

 

Vacature Basispsycholoog Regio Zeeland (16-24 uur per week)

BTSW biedt een vacature aan voor een universitair afgestudeerde basispsycholoog.

Als psycholoog bij BTSW krijg je met veel verschillende problematieken en behandelvormen te maken binnen de Generalistische Basis GGZ. Na een inwerkperiode ben je samen met je collega's verantwoordelijk voor alle werkzaamheden op de vestigingen. Zodoende ben je allround inzetbaar binnen de het team van BTSW. Je zult voornamelijk zelfstandig taken uitvoeren op het gebied van diagnostiek en behandeling bij kinderen, jongeren en volwassenen. Daarbij sta je onder supervisie van een GZ-psycholoog. Maar o.a. ook het actief meedenken over vernieuwing van zorgaanbod en het benaderen van mogelijke nieuwe partners behoren tot de werkzaamheden. De specifieke werkzaamheden verschillen per vestiging en per periode, aangezien dit afhankelijk is van de cliënten die op dat moment in behandeling zijn bij BTSW. Wij vragen om een brede interesse, flexibiliteit, uitstekende mondelinge- en schriftelijke vaardigheden en een actieve houding. Daarnaast wordt verwacht dat je voldoende ervaring hebt met diagnostiek en behandeling bij verschillende problematieken, bij voorkeur binnen de Basis GGZ. Je bent hier relatief zelfstandig in en beschikt over een BAPD. Je bent gewend om zorg op maat te bieden en jouw hulpverlening altijd individueel af te stemmen.

 

Drie werkervaringsplaatsen universitair afgestudeerde psychologen of orthopedagogen Regio Zeeland of vestiging Hoofddorp (16-24 uur per week)

BTSW biedt op enkele vestigingen werkervaringsplekken aan voor pas afgestudeerde universitaire psychologen of orthopedagogen die werkervaring op willen doen binnen de Generalistische Basis GGZ.

Als psycholoog of orthopedagoog op een werkervaringsplek krijg je bij BTSW met veel verschillende problematieken en behandelvormen te maken. De functie bestaat in eerste instantie uit het ondersteunen van de (gz-)psychologen binnen een vestiging. Na een periode van werken onder supervisie wordt van de psycholoog/orthopedagoog op de werkervaringsplek verwacht dat deze zelfstandig taken kan uitvoeren. Specifieke werkzaamheden verschillen per vestiging en per periode, aangezien dit afhankelijk is van de cliënten die op dat moment in behandeling zijn bij BTSW. Een werkervaringsplek bij BTSW houdt meer in dan enkel diagnostiek en behandeling en vraagt om een brede interesse en actieve houding. Er wordt bijvoorbeeld ook verwacht dat de psycholoog/orthopedagoog op een werkervaringsplek actief meedenkt over nieuwe vormen van zorgaanbod en het benaderen van nieuwe partners om mogelijke contacten mee aan te gaan. 

Een werkervaringsplek bij BTSW duurt 6 maanden, en beslaat 2 of 3 dagen per week (dit is afhankelijk van de behoefte van de vestiging op dat moment).  

 

Stageplekken voor universitaire masterstudenten psychologie en orthopedagogiek Middelharnis en Goes

BTSW biedt op de verschillende vestgingen stageplekken aan voor studenten van de universitaire masteropleidingen voor kinder- en jeugdpsychologie, gezondheidszorgpsychologie, klinische psychologie en orthopedagogiek.

Als stagiair(e) krijg je bij BTSW met veel verschillende problematieken en behandelvormen te maken. De stagiair(e) wordt gekoppeld aan een (gz-)psycholoog of orthopedagoog (de stagebegeleider) waarmee gedurende de stage nauw samengewerkt wordt. Ons doel is om studenten na de stageperiode te hebben voorbereid op een baan als zelfstandig werkend psycholoog of orthopedagoog. De functie van stagiair(e) bij BTSW bestaat in eerste instantie uit het ondersteunen van de (gz-)psycholoog of orthopedagoog door te observeren, resultaten te scoren, rapportages uit te werken en administratieve ondersteuning te bieden. Naarmate de stage vordert krijgt de stagiair(e) steeds meer de kans om te ondersteunen in diagnostiek en behandeling, en zal hij of zij uiteindelijk onder supervisie zelfstandig diagnostiek gaan uitvoeren en participeren in behandeling. De meeste stagiair(e)s hebben daarna zelfs nog tijd voor een periode van uitgestelde begeleiding, waarin zij dus al ervaring opdoen als zelfstandig werkend psycholoog!

Omdat wij een particuliere instelling zijn voelen wij de noodzaak om ons op een positieve manier te onderscheiden. Werken bij BTSW is werken in een topsportklimaat. Dit vraagt om een stagiair(e) zonder nine to five mentaliteit, met veel initiatief en uitstekende mondelinge- en schriftelijke vaardigheden. Wij gaan uit van een grote dosis enthousiasme, flexibiliteit en assertiviteit. Daarnaast wordt er van stagiaires verwacht dat zij een ondernemende instelling hebben en actief meedenken over nieuwe vormen van zorgaanbod en het benaderen van mogelijke nieuwe partners om nieuwe contacten mee aan te gaan. Een stage bij BTSW houdt meer in dan alleen diagnostiek of behandeling, maar vraagt een brede interesse en actieve houding. Binnen BTSW is van alles mogelijk, maar je moet er wel zelf achteraan. We leggen de verantwoordelijkheid voor het leerproces van de stagiair(e) dan ook bij hem/haar zelf.     

Let op dat je tijdens je stage bij BTSW zowel met de doelgroep kinderen en jeugd als volwassenen zult gaan werken. Affiniteit met alle doelgroepen is hierin noodzakelijk.

Een stage bij BTSW duurt 10 maanden, van september t/m juni, en beslaat 3 dagen in de week. Er bestaat de mogelijkheid om de diagnostische aantekening (NIP/NVO) te behalen.

De volgende stageplekken zijn beschikbaar: Middelharnis en Goes.

 

Stage voor student HBO Integrale Veiligheid of Veiligheidskunde

BTSW biedt vanaf september 2018 een stageplek aan voor een student HBO integrale veiligheid of veiligheidskunde die geïnteresseerd is in de menselijke factor achter het ontstaan van incidenten binnen bedrijven.

Iedereen praat over risico's, velen vrezen ze en anderen zoeken ze juist op. Alle werknemers komen, direct of indirect, in aanraking met risicomanagement, veiligheids- en kwaliteitsactiviteiten. Maar wat zijn de belangrijkste risico's waar ondernemingen mee te maken hebben? Hoe gaan zij hiermee om? Wat zijn de voordelen en baten van effectief risicomanagement? Welke belangrijke rol speelt de menselijke natuur in deze processen?

Bureau Toegepaste Sociale Wetenschappen (BTSW) heeft zich ten doel gesteld haar kennis en kunde op het gebied van gedragswetenschappen toe te passen op arbeidsveiligheid. Uitgebreid onderzoek naar de menselijk factoren in veiligheid en samenwerkingsverbanden met experts op het gebied van veiligheid hebben uiteindelijk geleid tot het ontstaan van BTSW SaferSense.

BTSW SaferSense verzorgt trainingen, workshops, advies, opleidingen en consultancydiensten op het gebied van de 'humanware' in veiligheid, waarbij het hoogste niveau van kennis en kunde wordt nagestreefd. Door gevarieerde didactische werkvormen, indrukwekkende casuïstiek en inspirerende, deskundige sprekers krijgen veiligheid en veiligheidsbewustzijn de juiste aandacht en een plek in het denken van medewerkers!

BTSW SaferSense opleidingen richten zich in beginsel op bedrijven en individuen werkzaam op terreinen waarbij veiligheid direct en indirect een rol speelt (management, uitvoering, werkvoorbereiding, etc.) en die hun kennis en vaardigheden op het gebied van de 'zachte kant' ('humanware') van veiligheid willen vergroten, operationaliseren en toepasbaar maken binnen hun werkvlak en tevens de waarde veiligheid als hoogste waarde willen implementeren.

Taken:

Je valt onder supervisie van de hoofd opleidingen SaferSense. De volgende taken zullen deels zelfstandig deels onder supervisie worden uitgevoerd.

  • Verkenning van problemen en dilemma’s op gebied van veiligheidsbewustzijn bij bedrijven.
  • Onderzoeken van incidentanalyses en rapportage-modellen.
  • Onderzoek naar de ‘Best Practise’ voor de aanpak bij de beïnvloeding van de veiligheidscultuur.
  • Aanwezigheid en ondersteuning bij bestaande projecten (trainingen, advies).
  • Op basis van marktonderzoek vormgeven van de portfolio (vorm en inhoud).

 

Solliciteren of info?

Sollicitaties voor de bovenstaande vacatures kunnen verstuurd worden naar sollicitatie@btsw.nl t.a.v. Sarina Le Large.  Hierbij kan je aangeven voor welke vestiging(en) je solliciteert. Met eventuele vragen kan ook gemaild worden naar dit emailadres. Sollicitaties via de post, naar andere emailadressen of die na deze periode verstuurd worden, zullen niet in behandeling worden genomen.