Menu
Stageplek Master WO-Psycholoog KJ of Orthopedagoog
Alle vestigingen Nederland
24 uur - 10 maanden
Managment Team sollicitatie@btsw.nl
06-45017701
Vacature informatie

Als stagiair(e) krijg je bij BTSW met veel verschillende problematieken en behandelvormen te maken. De stagiair(e) wordt gekoppeld aan een (GZ-)psycholoog of orthopedagoog (de stagebegeleider) waarmee gedurende de stage nauw samengewerkt wordt. Ons doel is om studenten na de stageperiode te hebben voorbereid op een baan als zelfstandig werkend psycholoog of orthopedagoog. De functie van stagiair(e) bij BTSW bestaat in eerste instantie uit het ondersteunen van de (GZ-)psycholoog of orthopedagoog door te observeren, resultaten te scoren, rapportages uit te werken en administratieve ondersteuning te bieden. Naarmate de stage vordert krijgt de stagiair(e) steeds meer de kans om te ondersteunen in diagnostiek en behandeling, en zal hij of zij uiteindelijk onder supervisie zelfstandig diagnostiek gaan uitvoeren en participeren in behandeling. 

Omdat wij een particuliere instelling zijn voelen wij de noodzaak om ons op een positieve manier te onderscheiden. Werken bij BTSW is werken in een topsportklimaat. Dit vraagt om een stagiair(e) zonder nine to five mentaliteit, met veel initiatief en uitstekende mondelinge- en schriftelijke vaardigheden. Wij gaan uit van een grote dosis enthousiasme, flexibiliteit en assertiviteit. Daarnaast wordt er van stagiaires verwacht dat zij een ondernemende instelling hebben en actief meedenken over nieuwe vormen van zorgaanbod en het benaderen van mogelijke nieuwe partners om nieuwe contacten mee aan te gaan. Een stage bij BTSW houdt meer in dan alleen diagnostiek of behandeling, maar vraagt een brede interesse en actieve houding. Binnen BTSW is van alles mogelijk, maar je moet er wel zelf achteraan. We leggen de verantwoordelijkheid voor het leerproces van de stagiair(e) dan ook bij hem/haar zelf.     

Let op dat je tijdens je stage bij BTSW zowel met de doelgroep kinderen en jeugd als jong-volwassenen zult gaan werken. De nadruk zal wel voornamelijk op kind en jeugd liggen. 

Een stage bij BTSW duurt ongeveer 10 maanden en beslaat 3 dagen in de week. Er bestaat de mogelijkheid om de diagnostische aantekening (NIP/NVO) te behalen.

Er is geen officiële sluitingsdatum; wij sluiten de vacature per vestiging bij voldoende kandidaten. 

Wij zijn aangesloten bij