Begeleiding vanuit de WMO

BTSW biedt (jong)volwassenen praktische en psychologische ondersteuning bij beperkingen. Zo helpen wij mensen om hun kwaliteit van leven te verbeteren, en de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid te vergroten. Sinds 2017 wordt deze begeleiding ook vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Regio's waarin wij vergoede begeleiding bieden zijn: 

  • De gemeente Amstelveen
  • De gemeente Aalsmeer
  • West Brabant West
  • Alle Zeeuwse gemeenten binnen de Oosterschelderegio
  • Krimpen aan den IJssel

Samen brengen we uw persoonlijke doelen in kaart

Bij de start van een traject bij BTSW brengen wij eerst in kaart welke (psychologische) factoren belemmerend zijn en een rol spelen in de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Dit resulteert in persoonlijke doelstellingen op de volgende terreinen: Relaties, Financiën, Gezondheid, Stresshantering, Tijdsplanning, Dagelijkse activiteiten, Huishouden en Werk. BTSW streeft naar het bevorderen van persoonlijke groei, het versterken van sociale vaardigheden en het vergroten van het sociale netwerk.

Begeleidingsmogelijkheden - een plan op maat

Samen met de cliënt maken we een persoonlijk plan op maat. Met de visie dat we doen wat nodig is, helpen we snelle verbeteringen te realiseren in het functioneren en de leefomstandigheden. We helpen bijvoorbeeld met het betrekken en versterken van het sociale netwerk, het plannen en structureren van activiteiten, begeleiding naar werk, regie en structuur in het huishouden, het corrigeren van besluiten en gedrag, helpen bij het aan regels en afspraken houden concrete handvatten voor stressreductie en ontspanning.

Klik hier meer informatie over begeleiding voor jongvolwassenen (18+ doelgroep).

Klik hier voor meer informatie over begeleiding voor volwassenen 

Aanmelden

BTSW heeft geen wachtlijsten waardoor een afspraak altijd op korte termijn gemaakt kan worden. Aanmelden kan telefonisch of per e-mail bij de BTSW vestiging in uw regio. Klik hiervoor onder aan de pagina op een van de BTSW vestigingen voor contactgegevens. Voor de praktische WMO-begeleiding van BTSW is een indicatie nodig welke verkregen kan worden bij het WMO-loket van uw gemeente. Als hier vragen over zijn, kunt u natuurlijk altijd even contact met ons opnemen.

Kosten

BTSW heeft contracten afgesloten met de bovengenoemde gemeenten, waardoor onze begeleiding binnen deze gemeenten volledig wordt vergoed. Let op: De overheid rekent wel altijd een eigen bijdrage voor de ondersteuning die cliënten thuis krijgen vanuit de WMO. De hoogt van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor de ondersteuning die u thuis krijgt vanuit de Wmo. Deze berekening geeft alleen een globale indicatie. Het berekende bedrag kan dus iets afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. Wanneer uw gemeente geen contracten heeft gesloten met BTSW dan kunnen wij tevens particulier gefinancierd begeleiding bieden.