Ultimate Life Coach Program

Veel mensen weten wel wat ze moeten doen, maar doen niet wat ze weten. Onze GZ-psychologen helpen u om in actie te komen en uw leven naar een nog hoger plan te tillen. Ze zorgen voor u, hebben zich jarenlang gericht op hun specifieke ervaringsgebied, ze helpen u te doen wat u weet maar wellicht nog niet deed. En hoewel ze soms niets nieuws vertellen, helpen ze u herinneren aan wat echt belangrijk is. Verder laten ze u de kenmerken zien van blijvende verandering.

BTSW heeft de afgelopen jaren succesvolle mensen bestudeerd. Ze blijken warme, hartstochtelijke mensen te zijn die hun specifieke successtrategieën en hun visie willen en kunnen delen dankzij hun communicatief meesterschap. Hun kunst om mensen in een alles overwinnende stemming te brengen en ze snel en direct tot steeds betere en meer aansprekende prestaties aan te zetten, blijkt het handelsmerk te zijn van de zeer succesvolle coaches die wij de afgelopen jaren bezocht en onderzocht hebben.

Het Ultimate Life Coach Program is een zeer geschikt programma voor mensen met persoonlijke dilemma’s en uitdagingen en die behoefte hebben aan nieuwe strategieën, vaardigheden en instrumenten. In een ééndaags programma, gehouden in diverse inspirerende omgevingen, bieden wij u de gelegenheid om onder deskundige leiding te werken aan een persoonlijk plan voor verhoging van de kwaliteit in uw persoonlijk en zakelijk leven. Samen verkennen wij de sleutels tot groei en ontplooiing.

Dit programma bestaat uit vijf verschillende modules van elk één dag en wordt verzorgd op onze vestiging in Burgh-Haamstede.

 • Module Effectief Communiceren
 • Module Angst & Familieopstellingen
 • Module Relaties
 • Module Denkstijlen & Design Human Engineering
 • Module Gezondheid

 

Module Effectief Communiceren

De wijze waarop we taal gebruiken en onze communicatie invulling geven, gebeurt zowel verbaal als non-verbaal en bepaalt welke werkelijke ontmoetingen we met de ander kunnen hebben. Zowel in spreken als luisteren wordt duidelijk of men de ander begrijpt en of men zich begrepen voelt. Gedurende deze dag wordt het verloop van het communicatieproces verduidelijkt. Echter wordt ook ingegaan op de innerlijke communicatie: wat zeggen we tegen onszelf en welke woorden gebruiken we hiervoor? Dit kunnen meer belemmerende of juist overtuigende en bevorderlijke woorden zijn, welke onze acties en emoties sturen. De onderscheidende factoren van succes, waaronder communicatief meesterschap, meesterschap, worden verduidelijkt.

 

 

Module Angst en Familieopstellingen

Ongeacht welke doelen of dromen je hebt, wat je ook heeft tegengehouden om deze te realiseren, dat wat remt je in je carrière, in je persoonlijke leven of in je relaties is angst. Herken je dat? Een leven vol beperking en belemmering, gestuurd door de verlammende verschijnselen van een:

 • Enkelvoudige fobie: ruimte, dood, ziekte, verlating, dier, hoogte, geluid, aanraking, viezigheid e.d.
 • Sociale fobie: angst om te spreken voor groepen.
 • Overmatige angststoornis: irreële bezorgdheid over toekomstige gebeurtenissen (zorg over eigen competentie en prestaties).
 • Paniekstoornis (met of zonder agorafobie): aanwezigheid van lichamelijke klachten, hyperventilatie.
 • Ontwijkingstoornis: vermijden van contacten met wie men niet vertrouwd is.
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS): gevolgen van een op zich staande, niet voorziene traumatische gebeurtenis.

In de module Angst en Familieopstellingen leren wij u vaardigheden aan om met angsten af te rekenen, om onmiddellijk actie te ondernemen en uzelf ertoe te zetten om eindelijk te doen wat u weet. Dat gebeurt niet door zomaar naar ons te luisteren of door een boek te lezen, het gebeurt door uzelf in een omgeving te plaatsen waar u volledig wordt geholpen om direct actie te ondernemen.

Wat is de invloed van het systeem van herkomst op wie je bent en wat je doet in privé en in het werk?

Het blijkt dat mensen veelal op onbewust niveau aan hun "roots" gebonden blijven, hetgeen zeer veel invloed heeft op de manier waarop ze in de wereld staan en zich gedragen in groepen en organisaties. Werkt dit positief, dan is dat prima. Werkt het minder positief, dan kan Familieopstellingen hier veel inzicht in geven en zelfs ondersteunen bij het doorbreken van beperkende patronen en angsten die zich mogelijk ook in het werk voordoen.

Deze module is vooral gericht op het eigen proces en de eigen geschiedenis. Hoe zet ik mijzelf en de wereld om mij heen neer als een ware familieopstelling? De opstellingen werken vaak op onbewust niveau en door bewustwording van de systemische wetten kan vervolgens een oplossingsgericht attitude worden gehanteerd.

 

Module Relaties

 • Is uw huidige relatie een worsteling, een uitputtingsslag of wellicht te weinig romantisch? Hoopt u dat uw relatie het redt?
 • Vraagt u zichzelf wel eens af: “Waar is de persoon waar ik verliefd op ben geworden?”
 • Vraagt u zichzelf af waar het respect, de ondersteuning, warmte, het begrip en committent zijn gebleven?
 • Of wellicht wilt u gewoon uw relatie dieper en meer compleet maken opdat er nog meer geluk en connectie ervaren wordt? 

Wanneer we verliefd worden, denken we dat dat voor eeuwig zal zijn. Als we de juiste persoon ontmoeten is de feeling en het energieniveau magistraal. 

We voelen ons completer door een relatie en ervaren een goddelijke connectie met onszelf. Helaas is het grote probleem vaak dat na verloop van tijd de zaken en gevoelens veranderen. 

We raken vaker teleurgesteld, geïrriteerd, boos en soms zelfs verdrietig. Vaak blijven mensen in hun relatie hangen terwijl de relatie niet meer werkt en zelfs pijnlijk of schadelijk voor hen is.

Het probleem in de meeste relaties is dat de juiste gevoelens en connectie niet blijvend zijn, maar toch kunt u een blijvende, diepe en op wederzijdse betrokkenheid gebaseerde relatie bouwen waarbinnen dagelijks verwondering en nieuwsgierigheid ervaren wordt over de Magische Verbondenheid.

Wat u leert tijdens deze module: 

 • De juiste persoon aantrekken
 • Uw angsten voor relaties overwinnen
 • Uw belemmeringen en hindernissen in relaties oplossen
 • Uzelf leren openstellen, uw angst voor afwijzing laten verdwijnen
 • Uw defensieve maniertjes los laten en toch prettig voelen
 • Vertrouwen ontwikkelen en een hechte band opbouwen
 • Van uzelf leren houden, de basis van een goede relatie
 • Uitvinden hoe u geliefd wilt worden en hoe lief te hebben
 • Passie, verscheidenheid en ecstasy voelen

Deze module leert u de technieken aan die u assisteren om precies en doeltreffend de juiste stappen te zetten in de richting van de relatie zoals u die wenst. Wat zijn de ingrediënten van een volle relationele relatie? 

 

Module Denkstijlen & Design Human Engineering

Deze module gaat in op de specifieke wijze waarop iemand wordt gestuurd door zijn (on)bewuste denken en hoe dit de instelling en gerichtheid bepaalt van het menselijk gedrag. Gedurende deze module wordt ieders eigen denkstijl zichtbaar gemaakt en wordt inzicht gegeven in de relatie hiervan tot ons gedrag. Na dit inzichtelijke deel vindt stroomlijning van de eigen denkstijl plaats en worden nieuwe denkstijlen aangereikt om te integreren en toe te kunnen passen. 

Mogelijkheden en keuzevrijheid groeien hiermee en de kans wordt gecreëerd om de taken en het werk te kiezen dat het beste bij de persoon past.

Tevens wordt verduidelijking gegeven over de meest excellente denkstijl bij iedere specifieke taak en wat dit betekent in de toepassing ervan.

 

 

 

 

 

 

Module Gezondheid

In deze nieuwe tijd van snellere veranderingen, verhoogde werkdruk, hogere eisen en verwachtingen zijn de risico's voor welzijn en gezondheid hoger dan ooit. Wat zijn de ingrediënten van een passende en effectieve professionele mindset in deze tijd?

Wat zijn de positieve ideeën, vaardigheden en gevoelens waarmee je een nieuwe balans kunt vinden tussen privé en werk, wat zijn de sleutels in het samenwerken vandaag en hoe hanteer je ze, hoe verhoog je de eigen toegevoegde waarde en die van de collega's ten tijde van spanning en
verandering?

BTSW onderzocht deze vragen. We bieden een toolkit aan met effectieve instrumenten voor welzijn en peakperformance, leveren de bouwstenen aan voor een gezonde mindset en staan met u stil bij stemmingverbetering en de eigen toegevoegde waarde daarbij.