Zorgverzekering/tarieven ongecontracteerde zorg

BTSW heeft met het merendeel van de zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat het behandeltraject vergoed kan worden vanuit de zorgverzekering, behalve het eigen risico.
Hoe komt u in aanmerking voor vergoede individuele psychologische hulp door de zorgverzekering?

Stap 1: Verwijzing door de huisarts

Om vergoeding van een zorgverzekeraar te ontvangen van de door BTSW geleverde hulp is een doorverwijzing door de huisarts noodzakelijk. De huisarts zal op basis van uw hulpvraag en een eerste diagnose vaak de keuze maken om u enkele gesprekken te laten hebben met de praktijkondersteuner GGZ (POH -GZ) die verbonden is aan de praktijk van de huisarts. Als de klachten aanhouden, verergeren of als uw probleem niet op te lossen is met deze gesprekken, dan volgt voor redelijk eenvoudige problematiek een verwijzing naar de generalistische basis GGZ. 

Stap 2: (Vermoeden van een) psychische stoornis

De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Als er geen sprake is van een psychische stoornis, wordt alleen de beoordeling door de psycholoog vergoed. Een stoornis wordt vastgesteld met behulp van de DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Dit is een classificatiesysteem van psychische stoornissen dat is opgesteld onder verantwoording van de American Psychiatric Association (APA). Het wordt wereldwijd gebruikt bij zorgverlening en wetenschappelijk onderzoek. De diagnostische criteria van de psychische stoornissen zijn richtlijnen voor het stellen van een uiteindelijke diagnose en hebben gezorgd voor een 'eenheid van taal' tussen clinici en onderzoekers in de wereld. 

Stap 3: Contact met BTSW: voor vragen en aanmeldingen staan wij voor u klaar. Klik hier voor de contactgegevens van onze vestigingen.

Stap 4: Bepaling zorgproduct

Aan de hand van het intakegesprek bepaalt de behandelaar volgens de richtlijnen van het NZA voor welk product u in aanmerking komt. Er zijn hierin 4 pakketten mogelijk; kort, Middel, Intensief of Chronisch. Het verschil tussen deze producten is de duur van de behandeling. Zo staat voor het product Kort ca. 300 minuten, voor Middel ca. 500 minuten en voor Intensief en Chronisch ca. 750 minuten. Dit is de gemiddelde behandeltijd voor het betreffende product. Op deze tijd is de vergoeding gebaseerd. De zorgproducten worden gedekt door uw zorgverzekering. 

Het belangrijkste onderscheidend criterium voor de drie producten is de ernst van de problematiek: Kort bij lichte ernst, Middel bij matige ernst, Intensief en Chronisch bij ernstige klachten. De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor:

  • psychologische hulp Kort (ca. 5 gesprekken)
  • psychologische hulp Middel (ca. 8 gesprekken)
  • psychologische hulp Intensief (ca. 11 gesprekken)
  • psychologische hulp Chronisch (ca. 11 gesprekken)

Uw volledige medewerking aan de begeleiding vinden wij belangrijk. Dat betekent onder andere dat u steeds op de afgesproken tijden verschijnt. Wilt u zo vriendelijk zijn om tijdig af te bellen indien u verhinderd bent? Indien u niet verschijnt en u niet 24 uur voor het tijdstip van de afspraak heeft afgemeld, is BTSW gerechtigd één begeleidingsuur in rekening te brengen tenzij er aantoonbare motiverende redenen zijn waaruit blijkt dat u niet 24 uur voor het afgesproken tijdstip kon afmelden.

 

TARIEVEN BIJ PARTICULIERE/ONGECONTRACTEERDE ZORG

Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met BTSW? Dan kunt u een deel van de zorgkosten declareren via een restitutiepolis. BTSW factureert u per afspraak en na afloop van de behandeling ontvangt u van ons een verzamelfactuur. De facturen die u ontvangt voor elke afspraak betaalt u, en de verzamelfactuur dient u in bij uw zorgverzekeraar. Deze vergoedt dan een percentage van het NZA tarief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen bij uw zorgverzekeraar.

Behandeling  
Individuele begeleiding volwassenen (cognitieve gedragstherapie) per uur:  € 120,00
Relatietherapie twee personen per uur:  € 240,00
Coaching per uur:  € 120,00

 

Onderzoek (incl. uitwerktijd & verslaglegging)  
Probleemgerelateerd onderzoek  € 120,00
Intelligentietest (WAIS)  € 480,00
Persoonlijkheidsonderzoek  € 240,00
Aandacht- & concentratieonderzoek  € 120,00
Beroepskeuzetest  € 240,00

 

Ultimate Life Coach Program:  
Module Effectief Communiceren (cognitieve gedragstherapie/psycho-educatie)  € 570,00
Module Relaties (cognitieve gedragstherapie/psycho-educatie)  € 570,00
Module Angst en Familieopstellingen (cognitieve gedragstherapie/psycho-educatie)  € 570,00
Module Denkstijlen & DHE (cognitieve gedragstherapie/psycho-educatie)  € 570,00
Module Gezondheid (cognitieve gedragstherapie/psycho-educatie)  € 570,00
   
Volledig pakket Ultimate Life Coach seminar (4 modules naar keuze:)  € 1450,00
2 modules Ultimate Life Coach seminar naar keuze:  € 1000,00
3 modules Utimate Life Coach seminar naar keuze:  € 1250,00