Ultimate business coach program - Module Effectief Communiceren

De wijze waarop we taal gebruiken en onze communicatie invulling geven, gebeurt zowel verbaal als non-verbaal en bepaalt welke werkelijke ontmoetingen we met de ander 
kunnen hebben. Zowel in spreken als luisteren wordt duidelijk of men de ander begrijpt en of men zich begrepen voelt. Gedurende deze twee dagen wordt het verloop van het 
communicatieproces verduidelijkt. Echter wordt ook ingegaan op de innerlijke communicatie: wat zeggen we tegen onszelf en welke woorden gebruiken we hiervoor? Dit kunnen meer belemmerende of juist overtuigende en bevorderlijke woorden zijn, welke onze acties en emoties sturen. De onderscheidende factoren van succes, waaronder communicatief meesterschap, worden verduidelijkt.

{foreach training_date} {/foreach}
Datum Opleiding Inschrijven
{training_date_date} {training_date_training} Inschrijven