Ultimate business coach program - Module Leiderschap en prestatiecoaching

Inspirerend leiderschap en prestatiecoaching 

Leiderschap is een hot item vandaag de dag. Met de hedendaagse voorbeelden van wereldleiders en presidenten die als autoritaire leiders een eigen agenda hanteren, een loopje nemen met de waarheid en de algemeen aanvaarde normen en waarden, is verwarring gesticht rondom- en tegelijkertijd nieuwe aandacht gericht op onze verwachtingen van leiders.

Met alom ervaren onduidelijkheid, onveiligheid en angst door de gedragingen en beslissingen van wereldleiders, blijkt de roep om een vernieuwd type leiderschap dat gebouwd moet zijn op een universeel, helder moreel kompas. Het nieuwe leiderschap gaat tevens om het vertrouwen dat aan leiders wordt toegekend door medewerkers, sporters, coaches, door de anderen. De natuurlijke drive van een leider zou daarom moeten bestaan uit verbondenheid met iedere persoon op de werkvloer. Leiders zijn handelaren in hoop en zouden daarom psycho-sociaal geschoold moeten zijn. Hiervoor is interesse nodig in het welbevinden van anderen. Er moet oog voor de ander zijn en andermans capaciteiten en waarden. Leiders moeten openstaan voor een multidisciplinair team en scherp worden gehouden door critici. Hierdoor worden ze geprikkeld om open en transparant te zijn.

Laagdrempeligheid en toegankelijkheid zorgen ervoor dat de visie in duidelijke taal tot een bindingsinstrument kan worden gemaakt waar iedereen achterstaat. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat ieder zich kan identificeren en uiteindelijk positieve energie uitstraalt.

Daarnaast dient leiderschap gepaard te gaan met excellente kennis en skills om mensen te helpen zichzelf te verbeteren. Om prestaties te verhogen en meer toegevoegde waarde te kunnen genereren. En in management, sport- of entertainmentwereld hun mensen in staat te stellen tot optimalisatie van hun potentieel, het realiseren van buitengewone resultaten!

Programma

In dit seminar wordt alle kennis en inspiratie aangeboden om jezelf als leider opnieuw uit te vinden, mensen collectief in beweging te krijgen en winning teams te creëren. Er wordt overgedragen hoe men een cultuur gecreëerd met een collectief beliefsystem en uitzonderlijke prestaties :  Een cultuur waarin elke spil zich goed kan voelen, betrokken is en wordt, een bijdrage kan leveren aan gemeenschappelijke doelen en zo collectieve resultaten kan behalen.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief lunch en diner.

{foreach training_date} {/foreach}
Datum Opleiding Inschrijven
{training_date_date} {training_date_training} Inschrijven