Ultimate business coach program - Module Talentontwikkeling

Talent is een combinatie aan menselijke eigenschappen dat je als startkapitaal hebt meegekregen. Talent bestaat uit de grondstoffen waarmee we van jongs af aan kennis, ervaring, inzicht, attitude en vaardigheden ontwikkelen. Vaardigheden vormen de praktische component van een talent. Andere ingrediënten zijn intelligentie, persoonlijkheid, drives en motoriek. Talent is ook een belofte. Persoonsfactoren bepalen voor een belangrijk deel hoe die wordt ingevuld. In je vroege jeugd kan talent verborgen zitten dat later wordt geactiveerd.

 

Opvallend is dat talent vaak (ten onrechte) gebaseerd is op wat anderen zien. Veel talent blijft ongezien en soms is het nodig om iemand erop attent te maken door hem als het ware terug te duwen in de wortelen en zo de energie vrij te laten komen. Talenten zijn in onze ogen het best door ervaring, training of coaching te ontwikkelen.

 

“Hard work beats talent when talent doesn’t work hard”  (Kevin Durant).

 

 Excellence kun je ontwikkelen. Ook met een beperkte aanleg kun je jezelf steeds verder verbeteren, maar er is wel mentaliteit voor nodig. En wie ondanks geringe trainingsarbeid toch boven de rest uit kan steken heeft zeker een talent of bijzondere aanleg, maar of het voldoende is om daadwerkelijk de top te bereiken en er te blijven, dat valt te bezien. Coaching kan je in zo’n geval wel richting excellence leiden. Meestal gaat het ontdekken van een talent bij jezelf of een ander samen met het ontdekken van plezier in de desbetreffende bezigheid, maar in andere gevallen gaan we er te gemakkelijk vanuit dat iemand ergens plezier aan beleeft, uitsluitend gebaseerd op het gegeven dat de ander er goed in is. Verder geldt: talent toegedicht krijgen is niet genoeg. Bij sommigen is het onzichtbaar, dus ook niet toegedicht, maar het komt er toch uit. Het is een energie die je vrij moet maken.

 

Zoals we eerder zagen dienen sommige talenten zich op zeer jonge leeftijd al aan, maar er zijn ook genoeg talenten te noemen die pas op latere leeftijd zichtbaar worden, zoals bijvoorbeeld bij het starten van een onderneming of het schrijven van een boek. We gaan op zoek naar de invloed van uiteenlopende variabelen bij talentontwikkeling, zoals omgevingsvariabelen, coachvariabelen en speelstijlvariabelen.

 

Programma

In dit seminar wordt de methodologie om talent te spotten, te herkennen, door te ontwikkelen en met elkaar te delen, toegepast. Er komt verschillende casuïstiek voorbij en verschillende instrumenten worden aangereikt. Een metaview om het te kunnen beschouwen en monitoren en het van een repertoire aan coaching en trainingsvaardigheden wordt aangereikt.  

Alle genoemde prijzen zijn exclusief lunch, diner en overnachting.

{foreach training_date} {/foreach}
Datum Opleiding Inschrijven
{training_date_date} {training_date_training} Inschrijven