Ultimate life coach program - Module Effectief Communiceren & Stemming

We gebruiken taal om te communiceren, verbaal en non-verbaal. De manier waarop is uiterst bepalend voor de manier waarop de toehoorder het oppakt. De wijze waarop we invulling geven aan onze communicatie bepaalt welke werkelijke ontmoetingen we met de ander kunnen hebben. Zowel in het spreken als in het luisteren zien we terug of we elkaar begrijpen of juist onbegrepen voelen.

Programma workshop

In deze tweedaags seminar wordt het verloop van het communicatieproces verduidelijkt. We gaan ook in op innerlijke communicatie: wat zeggen we tegen onszelf en welke woorden gebruiken we daarvoor? Dit kunnen meer belemmerende of juist overtuigende en bevorderlijke woorden zijn. Er wordt uitgelegd hoe deze onze acties en emoties sturen. Het wordt je duidelijk welke factoren bepalend zijn voor onderscheidend communicatief meesterschap.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief lunch, diner en overnachting.

Datum Opleiding Inschrijven
26/26-10-2023 Ultimate life coach program - Module Effectief Communiceren & Stemming Inschrijven