Ultimate life coach program - Module Gezondheid

In deze nieuwe tijd van snellere veranderingen, verhoogde werkdruk, hogere eisen en verwachtingen zijn de risico's voor welzijn en gezondheid hoger dan ooit. Wat zijn de ingrediënten van een passende en effectieve professionele mindset in deze tijd?

Wat zijn de positieve ideeën, vaardigheden en gevoelens waarmee je een nieuwe balans kunt vinden tussen privé en werk, wat zijn de sleutels in het samenwerken vandaag en hoe hanteer je ze, hoe verhoog je de eigen toegevoegde waarde en die van de collega's ten tijde van spanning en 
verandering?

BTSW onderzocht deze vragen. We bieden een toolkit aan met effectieve instrumenten voor welzijn en peakperformance, leveren de bouwstenen aan voor een gezonde mindset en staan met u stil bij stemmingverbetering en de eigen toegevoegde waarde daarbij. 

 

Datum Opleiding Inschrijven
12/12-10-2023 Ultimate life coach program - Module Gezondheid Inschrijven