Ultimate life coach program - Omgaan met opvoed-dilemma's

Kostbaar is niet altijd waardevol

Veel ouders ervaren in toenemende mate opvoedingsproblemen.

En in onze praktijken worden psychologen en orthopedagogen dagelijks geraadpleegd bij de ervaren onmacht. Niet zelden zoekt men dan (nog) vooral kindfactoren bij de verklaring van de uit de hand gelopen communicatieverhoudingen, het verstoord raken van de emotionele banden en/of de conflictueus verlopen interactie met het kind.

Echter, juist uit diagnostische onderzoeken in onze praktijken komt steeds vaker het beeld naar voren van ouders die onder invloed van maatschappelijke druk (weinig tijd, veel spanning en stress), een onduidelijke en minder consistente opvoedingsvisie en geringere opvoedingsvaardigheden echt in de knel komen. De neiging de spaarzame tijd met de kinderen positief door te brengen, ze te faciliteren met i-phones en i-pads e.d. en frustraties vooral te vermijden pakt helaas vaak verkeerd uit. Immers, het is bekend dat het opvoeden van je kostbaarste bezit betere perspectieven heeft wanneer je je kind niet steeds het kostbaarste geeft maar het meest waardevolle: persoonlijke aandacht, structuur, spelregels, toezicht en het verantwoordelijk houden voor de eigen keuzes en beslissingen.

Ons lijkt dat aandacht voor karaktervorming nieuwe aandacht verdient, zowel thuis als op school. Karakteristieken als doorzettingsvermogen, focus, geduld, frustratietolerantie en een mindset gericht op contact en wederkerigheid vragen een planmatige en systematische aanpak. Dit vraagt van ouders dat ze dergelijke kwaliteiten voorleven en kinderen corrigeren waar nodig. Daar komt bij dat we kinderen soms moeten frustreren. Een duidelijke ‘Nee’ geeft richting, leert wensen en behoeften uitstellen, maakt dat ze gezag leren toekennen en dat ouders niet in een vicieuze cirkel terecht komen waarin zij slechts een rol hebben in de rol van facilitators van de eisen van hun kinderen.

Met deze consequente opstelling en overtuiging krijgen ouders zelf meer rust en overzicht en kunnen ze meer de regie nemen over wat zij belangrijk vinden in de opvoeding van hun kinderen.

Tijdens een zeer inspirerend programma worden ouders en opvoeders gereedschappen aangereikt om de regie weer te nemen over de opvoeding van hun kinderen en als voorbeeld en kompas kunnen dienen. Zodat ouders in staat zullen zijn hun kostbaarste bezit te leiden in de richting van een prachtig en uniek mens dat op constructieve en plezierige wijze samenwerkt en samenleeft en die een bijdrage levert aan het geluk van anderen.

{foreach training_date} {/foreach}
Datum Opleiding Inschrijven
{training_date_date} {training_date_training} Inschrijven