Menu

Begeleiding vanuit de WMO bij BTSW

Begeleiding vanuit de WMO bij BTSW

BTSW heeft voor 2017 met diverse gemeenten contracten gesloten voor het bieden van begeleiding aan (jong)volwassenen vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). Hiermee kunnen wij uitkomst bieden wanneer de zelfredzaamheid van mensen in het gedrang komt. BTSW biedt praktische en psychologische ondersteuning bij beperkingen. Zo helpen wij mensen om hun kwaliteit van leven te verbeteren, en de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid te vergroten.

Nadat BTSW zich tijdens de informatiemarkt in gemeente Amstelveen/Aalsmeer aan alle zorgaanbieders heeft gepresenteerd, is de WMO-begeleiding hier van start gegaan. Ook in Brabant en alle Zeeuwse gemeenten in de Oosterschelderegio kunnen we begin 2017 starten met begeleiding.

Bij de start van een traject bij BTSW brengen wij eerst in kaart welke (psychologische) factoren belemmerend zijn en een rol spelen in de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Dit zou kunnen resulteren in persoonlijke doelstellingen op de volgende terreinen: Relaties, Financiën, Gezondheid, Stresshantering, Tijdsplanning, Dagelijkse activiteiten, Huishouden en Werk. BTSW streeft naar het bevorderen van persoonlijke groei, het versterken van sociale vaardigheden en het vergroten van het sociale netwerk.

Samen met de cliënt maken we een persoonlijk plan op maat. Met de visie dat we doen wat nodig is, helpen we snelle verbeteringen te realiseren in het functioneren en de leefomstandigheden. We helpen bijvoorbeeld met het betrekken en versterken van het sociale netwerk, het plannen en structureren van activiteiten, begeleiding naar werk, regie en structuur in het huishouden, het corrigeren van besluiten en gedrag, helpen bij het aan regels en afspraken houden concrete handvatten voor stressreductie en ontspanning.

Voor de praktische WMO-begeleiding van BTSW is een indicatie nodig welke verkregen kan worden bij het WMO-loket van uw gemeente.

Wij hanteren geen wachtlijsten waardoor een afspraak op korte termijn gemaakt kan worden. Voor aanmeldingen en aanvullende informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen of kunt u een e-mail sturen. Onder aan de pagina vindt u onze vestigingen en contactgegevens.

Link gekopieerd!

Wij zijn aangesloten bij