Menu

De impact van COVID-19 op het psychisch welzijn van de jeugd

De impact van COVID-19 op het psychisch welzijn van de jeugd

De impact van COVID-19 op het psychisch welzijn van de jeugd

De vraag om psychische hulpverlening voor jongeren loopt al jaren op (NRC, 23 maart 2021). De druk binnen de jeugd-GGZ is al tijden een grote zorg. Het is steeds moeilijker voor jongeren om binnen afzienbare tijd passende hulp te vinden voor de problemen waar ze tegenaan lopen.

Sinds het begin van de coronacrisis is dit probleem opnieuw onder de aandacht gekomen. Steeds meer onderzoeken tonen de negatieve impact van de coronacrisis op de mentale gezondheid van jongeren. Uit het onderzoek van Kenniswerkplaats Leefbare Wijken blijkt dat jongeren tussen de 18 en 34 jaar steeds vaker gestrest (32 procent) en angstig (22 procent) zijn door de coronacrisis. Dit komt overeen met het onderzoek van het Amsterdam UMC (2020), waaruit blijkt dat bij jongeren tussen de 8 en 18 jaar meer mentale klachten ondervinden: slaapproblemen (5 procent), angstklachten (15 procent) en gevoelens van somberheid (10 procent).

Ernstige mentale problemen komen dus steeds meer voor bij jongeren maar passende hulp lijkt steeds verder weg te zijn. Wachtlijsten zijn erg lang door de toegenomen stroom van jeugdigen die hulp nodig hebben. Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 kampen instellingen met te weinig personeel en geld om jeugdigen snel te kunnen helpen (NRC, 16 maart 2021). Binnen BTSW hebben wij de ervaring dat hoe langer gewacht wordt met passende begeleiding of het actief aanpakken van problemen, des te hardnekkiger en ernstiger de verschillende problemen worden. Om deze reden zijn wachtlijsten bij BTSW niet aan de orde. In het intakegesprek wordt uw hulpvraag duidelijk in kaart gebracht en wordt er informatie verzameld om tot een voorstel te komen voor een passend traject, begeleiding die voor u op de meest efficiĆ«nte en effectieve wijze resultaat zal opleveren.

Hiernaast is het ook zo dat sinds het begin van de corona crisis, lichtere problemen minder vaak tijdig worden gesignaleerd en pas opgemerkt worden wanneer ze uitgegroeid zijn tot complexe en chronische problematiek bij de jongeren (Inspectie gezondheidszorg en jeugd). Naar aanleiding van de toenemende zorgen om jeugdigen tijdens de coronacrisis, is Het Rode Kruis een actie begonnen genaamd #skipdecoronadip. Aan de hand hiervan brengen zij het probleem onder de aandacht van mensen en sporen zij jeugdigen aan om hulp te zoeken. Daarnaast wordt getracht de effecten van de coronacrisis bij jongeren op een laagdrempelige manier te beperken.

Uit onderzoek blijkt dat tijdens de eerste coronagolf, 30.000 van de 443.265 jeugdigen tijdelijk geen jeugdzorg ontvingen. Daarbovenop komen nog eens 130.000 jeugdigen waarvan de zorg tijdelijk werd aangepast of verminderd (Grupta Strategists, 2020). Warm en persoonlijk contact staat centraal bij BTSW. Onze hulpverleners zien in hoe belangrijk het is om vaste contactmomenten in te plannen met onze cliƫnten, ook met online hulpverlening. Online hulpverlening zet de deuren open voor nieuwe mogelijkheden: Korte lijnen waarbij onze dienst- en hulpverlening op persoonlijk niveau wordt ingezet.

Link gekopieerd!

Wij zijn aangesloten bij