Menu

Ellenlange wachttijden in de GGZ: nog altijd een onopgelost probleem 

Ellenlange wachttijden in de GGZ: nog altijd een onopgelost probleem 

Lange wachttijden binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zijn al jaren een probleem. Aan de hand van diverse jaarlijkse rapporten en -plannen wordt beoogd deze wachttijden te verkorten. Doch is de situatie nog altijd zorgwekkend. Volgens de directeur van GGZ Nederland stonden in januari maar liefst 37.750 mensen op een wachtlijst. Met name de doelgroep met complexe problematiek heeft te maken met problematische wachttijden.

Om onderscheid te kunnen maken tussen aanvaardbare- en problematische wachttijden zijn zogeheten ‘treeknormen’ opgesteld. Deze stellen dat er maximaal vier weken mogen zitten tussen het moment dat een cliënt contact opneemt met de GGZ en het moment van het intakegesprek. Ook bepalen de treeknormen dat de periode tussen het intakegesprek en de start van de behandeling maximaal veertien weken mag beslaan.

In een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (december 2019) komt naar voren dat de gemiddelde landelijke wachttijden binnen de Geestelijke Gezondheidszorg zijn toegenomen vergeleken met juni 2019. De treeknormen voor aanmeld-wachttijd worden op alle diagnosegroepen overschreden. Cliënten moeten gemiddeld langer dan vier weken wachten op hun intakegesprek. Ook de treeknormen voor de periode vanaf het intakegesprek tot aan de start van de behandeling worden landelijk op meerdere diagnosegroepen overschreden. Met name de wachttijden voor cliënten met complexe en comorbide stoornissen zijn zorgwekkend. In sommige regio’s lopen deze zelfs op naar een totale wachttijd van 51 weken. 

Daar de Nederlandse Zorgautoriteit stelt dat een totale wachttijd van veertien weken aanvaardbaar is, zien wij in de praktijk dat het essentieel is om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Uit recent onderzoek is eveneens gebleken dat cliënten die op een wachtlijst staan minder snel herstellen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de veerkracht van de cliënten wordt ondermijnd omdat ze een worst voorgehouden krijgen en het idee hebben dat de therapeut het werk voor hen gaat doen. Bij BTSW zetten wij onze hulp- en dienstverlening op persoonlijk niveau in om zo het welzijn en de effectiviteit van mensen te verbeteren. Wij hanteren geen wachtlijsten, waardoor wij u binnen een zo kort mogelijke tijdsspanne helpen uw beste zelf te zijn.

Link gekopieerd!

Wij zijn aangesloten bij