Menu

EMDR therapie bij BTSW

EMDR therapie bij BTSW

Onlangs hebben medewerkers van BTSW zich weer (bij)geschoold middels een EMDR-cursus. EMDR is een afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een vorm van therapie voor mensen die een schokkende of beangstigende gebeurtenis hebben meegemaakt en van de gevolgen hiervan nog last ondervinden. Dit kunnen veel verschillende klachten zijn, onder andere herbelevingen van of opdringende herinneringen aan de ervaring, zich gespannen voelen of snel schrikken, depressie/slecht humeur, angst, paniek en lichamelijke klachten die niet te verklaren zijn door andere factoren. De ervaringen die meegemaakt zijn, kunnen ook erg uiteenlopen, bijvoorbeeld dat je slachtoffer bent geworden van een brand, ernstige ziekte of seksueel misbruik. Bij verlieservaringen kan EMDR ook helpen. 

EMDR is gebaseerd op het feit dat de intensiteit van traumatische herinneringen kan worden verminderd met behulp van oogbewegingen. In een sessie van EMDR vraagt de therapeut aan de u/ de cliënt om te denken of herinneringen op te halen aan de traumatische gebeurtenis. Terwijl u/ de cliënt dit doet, zorgt de behandelaar voor een afgeleidende taak. U/ de cliënt kijkt naar de vingers van de behandelaar, waardoor de ogen (in hetzelfde tempo) heen en weer gaan. EMDR maakt het dus mogelijk om in een relatief korte tijd de (gevolgen van de) traumatische herinneringen te verminderen. Het is hierdoor vaak niet nodig om jarenlang therapie te volgen.

Vanuit de literatuur wordt er vooral gekeken naar de effectiviteit van EMDR bij mensen met PTSS. Uit een Nederlands literatuur review over de effectiviteit van EMDR bij kinderen met PTSS blijkt dat bij kinderen er als eerst gekeken wordt voor een trauma gefocuste cognitieve gedragstherapie (TG-CGT). EMDR komt vooral naar voren als ‘veelbelovend’. Wanneer de twee therapieën echter vergeleken worden in een ander onderzoek blijkt dat er geen verschil in effectiviteit is. Zowel TG-CGT als EMDR zijn effectief als het aankomt op het behandelen van PTSS bij kinderen. Hierbij wordt EMDR juist aangeduid als beter voor kinderen wanneer zij het schrijven of het lezen nog niet genoeg ontwikkeld hebben. TG-CGT heeft een bepaald inzicht en niveau van motorische ontwikkeling nodig bij het kind, wat nog niet elk kind ontwikkeld heeft. Daardoor wordt er per kind gekeken wat er nodig is en kan EMDR voordeliger zijn wanneer een kind nog jong is. Het is van belang dat PTSS of traumatische gebeurtenissen in het algemeen bij kinderen snel opgepakt en behandeld worden om remming van de algemene ontwikkeling te voorkomen. EMDR speelt hier goed op in door ook van toepassing te kunnen zijn bij deze jongere doelgroep. Hiernaast bleek dat na EMDR er niet alleen sprake is van een vermindering in PTSS klachten of symptomen maar dat ook comorbide klachten zoals angst of depressie verminderd kunnen worden bij kinderen.

Wanneer er gekeken wordt naar de effectiviteit van EMDR voor volwassenen blijkt dat EMDR effectief is voor een vermindering van symptomen van PTSS en andere trauma symptomen. Ook blijkt uit een review gericht op volwassenen, dat EMDR ook sympomen van depressie, angst, subjectieve distress, paranoïde gedachtes, functionele beoordeling en ernstige vermoeidheid kan verminderen. Hierbij moet wel opgelet worden dat EMDR vooral effectief bleek wanneer het gegeven werd door ervaren therapeuten en de sessies meer dan 60 minuten duurde. In de verschillende onderzoeken naar EMDR blijken er weinig mensen uit te vallen. Dit suggereert dat EMDR goed wordt ontvangen door cliënten, dat het een fijne behandeling is en dat er niet veel weerstand ontstaat bij cliënten om de behandeling tot een goed einde te brengen.

Vanuit BTSW wordt EMDR gebruikt als een onderdeel van een behandeling of een behandeling op zich zelfstaand. Vooralsnog focust BTSW zich vooral op een type 1 trauma classificatie PTSS. Dit houdt in dat u/ de cliënt een eenmalige traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt. Op al onze vestigingen is het mogelijk om deze behandeling te krijgen.

Link gekopieerd!

Wij zijn aangesloten bij