Menu

Huisartsen verwijzen steeds vaker naar BTSW

Huisartsen verwijzen steeds vaker naar BTSW

Al jarenlang werken onze psychologen samen met een hecht netwerk aan huisartsen. Nu de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) steeds hoger oplopen, zien we dat huisartsen BTSW steeds beter weten te vinden en merken we een exponentiële stijging in het aantal aanmeldingen.

De komende tijd zal de hulpverlening meer verschuiven van specialistische zorg naar Basis GGZ. Voor de jeugdcliënten heeft een aantal gemeenten ons dan ook meer ruimte gegeven om psychologisch onderzoek te doen en behandeltrajecten te verlengen wanneer dit nodig is. Ook voor volwassenen zien we dat er steeds meer behoefte is aan kortdurende, intensieve hulpverlening. Tot slot doen collega zorginstellingen steeds vaker een beroep op ons voor nazorg na afloop van een behandeltraject, om cliënten te begeleiden in persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie.

BTSW richt zich al 25 jaar op snelle inzet van de juiste hulpverlening vanuit de Generalistische Basis GGZ (vroeger eerste lijn). We vinden het belangrijk dat mensen met psychische klachten niet tussen wal en schip vallen en werken daarom zonder wachtlijsten. Het is mooi om te zien dat samenwerken en het onderhouden van goed wederzijds contact met huisartsen, gemeenten en collega-zorginstellingen kan leiden tot verbetering van de regionale hulpverlening.

Link gekopieerd!

Wij zijn aangesloten bij