Menu

Nieuw Seminar seizoen weer van start!

Nieuw Seminar seizoen weer van start!

We zijn verheugd dat deze week weer het seminar seizoen start met uiteraard uitsluitend vernieuwde edities van alle modules. Met ons werk in de Topsport, de Entertainment industrie, het Bedrijfsleven en de Klinische hulpverlening blijven we kunnen garanderen dat we de nieuwste kennis en inzichten uit de wetenschap en de bewezen praktijk kunnen aanbieden.

Mensen samengebracht uit alle hoeken en gaten, uit verschillende disciplines en van rijk tot arm, van hindoe tot christen, van klein tot groot, van uiterst succesvol tot ongelukkig en eenzaam: we bouwen een afspiegeling van de samenleving om op een eerlijke, sociaal integere wijze van elkaar te leren en samen te groeien. Wij zijn vastberaden weer een positieve impuls te geven aan onze wat angstige wereld: we herinneren eenieder aan wat mensen zo mooi maakt, aan hun uniciteit, aan hun prachtige verschillen en hun bijzondere vermogen om via overeenkomstige interesses en empathie zich met elkaar te verbinden.

Link gekopieerd!

Wij zijn aangesloten bij