Menu

Onverwachtse stemmingen en invloed van triggers

Onverwachtse stemmingen en invloed van triggers

Juist in de afgelopen tweedaagse kwam duidelijk naar voren hoe akelige, negatieve stemmingen door triggers in het heden kunnen worden gereactiveerd en volledig opnieuw kunnen worden doorleefd in het hier en nu. Zonder bewuste kennis van dergelijke triggers kan men zo maar overgeleverd zijn aan emotionele willekeur en het gevoel hebben geen enkele greep op het eigen leven te hebben. Triggers zijn bijvoorbeeld blikken van mensen, stemmen van bepaalde personen en/of bijzondere gebaren die het onbewuste herkent uit zeer emotionele, bepalende situaties in het (soms verre) verleden die deze ervaringen uit het verleden volledig terughalen en een persoon direct terugplaatsen in de toen gevoelde en doorleefde belemmerende gevoelens. Met de juiste kennis kun je ze wel neutraliseren en zelfs de keuze maken triggers te installeren voor meer positieve en bevorderende stemmingen. Immers, echte vrijheid en onafhankelijkheid komen van de eigen regie en controle over de eigen gedachten en gevoelens.

Link gekopieerd!

Wij zijn aangesloten bij