Menu

Op een effectieve en creatieve manier aan de slag met dyslexie

Op een effectieve en creatieve manier aan de slag met dyslexie

In Nederland zien we dat 7% van de kinderen dyslexie heeft (waarvan 3.6% ernstige enkelvoudige dyslexie). Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat/vlot toepassen van het lezen/spellen op woordniveau. 

Hoewel bij moeilijkheden met lezen vaak wordt gedacht aan dyslexie, kunnen ook andere dingen aan de hand zijn, bijvoorbeeld problemen met het zicht, geheugenproblematiek of ADHD. BTSW beschikt over een gemotiveerd en ervaren team om een uitgebreid en betrouwbaar (dyslexie)onderzoek uit te voeren volgens de landelijke normen. Daarna kan een behandeltraject voor dyslexie gestart worden. 
 
De dyslexiebehandeling bij BTSW

Bij BTSW vinden we het belangrijk dat kinderen met dyslexie zo goed mogelijk op weg worden geholpen. BTSW focust onder andere op de sociaal-emotionele ondersteuning als belangrijke pijler in de behandeling. Bij de behandeling wordt veel aandacht besteed aan ‘psycho-educatie’. Zo krijgt het kind meer inzicht in wat dyslexie is en wordt duidelijk dat dyslexie niets te maken heeft met intelligentie. Wist u bijvoorbeeld dat Albert Einstein ook dyslexie had? Daarnaast gaan we in op de positieve kenmerken van dyslectici, zoals de creativiteit en fantasie. Psycho-educatie zorgt ervoor dat de acceptatie van het kind verhoogt, waardoor de motivatie van het kind omhoog zal gaan. We proberen het kind op deze manier te laten vertrouwen op de verbeteringsmogelijkheden. BTSW onderscheidt zich van andere organisaties door de positieve kenmerken van dyslectici in te zetten om nieuwe vaardigheden aan te leren.

 

Behandeling doen wij op een manier die zo effectief, maar ook zo afwisselend en leuk mogelijk is. BTSW maakt gebruik van de principes van effectief spelenderwijs leren. Hierbij staat centraal dat men alleen goed tot leren komt wanneer er sprake is van een positieve mindset. Het kind mag nooit het idee krijgen dat hij of zij op school zit: we bieden de behandelingen altijd spelenderwijs aan, waarbij we zo veel mogelijk aspecten inbrengen: spel, beweging, muziek en humor. Tijdens de behandelingen wordt daartoe een ontspannen sfeer gecreëerd, wat ten goede komt aan de optimale leerstaat en concentratie. Het bewegend leren maakt dat er effectieve resultaten geboekt kunnen worden. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar de behandelingen toe komen en hopen dat zij (weer) plezier ervaren in lezen en spelling.

 

BTWS onderneemt ook een aantal initiatieven om tools te ontwikkelen, waarmee een positieve mindset gecreëerd kan worden. Zo wordt bijvoorbeeld in samenwerking met de singer-songwriter gewerkt aan een CD met rapnummers die passen bij de belevingswereld van kinderen. Met deze rapnummers wordt getracht positieve stemmingen te bewerkstellingen bij kinderen met dyslexie, wat vervolgens het leren kan faciliteren.

 

Bovenstaande principes van effectief leren zijn neurologisch gegrond. Dyslectici gebruiken veelal de rechter hersenhelft, welke gebruikt wordt voor creativiteit, (ruimtelijk) inzicht, fantasie en verbeelding, emoties, intuïtie, fotografisch en filmisch geheugen, overzicht en muzikaliteit. De samenwerking tussen beide hersenhelften is erg belangrijk, omdat men zo beter in staat is om te leren. Informatie kan dan sneller opgenomen en verwerkt worden, dingen kunnen beter worden onthouden en verbanden kunnen sneller worden gelegd. Hierdoor vormt functietraining ook een belangrijk onderdeel binnen onze dyslexiebehandelingen. Het leren lezen en spellen is afhankelijk van de functionaliteit en de rijping van de hersenen. De ontwikkeling hiervan is voor ieder kind anders. Het kan zo zijn dat de leervoorwaarden nog onvoldoende aanwezig zijn. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat dyslectici simpelweg nog niet toe zijn aan bepaalde lesstof door concentratieproblemen. Bij veel dyslectici zien we dan ook dat ze niet goed gestart zijn wat betreft basiskennis en daardoor taal- en leesproblemen ervaren. Er moet ruimte zijn in de hersenen om hen de lesstof aan te leren. Door de samenwerking tussen beide hersenhelften te stimuleren, is het kind in staat om optimaal tot ontwikkeling en leren te komen. Onze cliënten worden individueel behandeld en de behandeling richt zich in eerste instantie op de basisprocessen van lezen en spelling. Hiermee wordt een kapstok gecreëerd waaraan nieuwe kennis kan worden opgehangen.

 

Tot slot worden alle behandelingen bij BTSW vormgegeven volgens het VAK-principe (visueel, auditief & kinesthetisch). Door af te stemmen op de zintuiglijke voorkeur van het kind wordt het contact tussen het kind en de hulpverlener geoptimaliseerd; een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren.

 

Kees Leest

Alle hierboven besproken principes komen terug in het speciaal door BTSW ontwikkelde online dyslexieprogramma ‘Kees Leest’, waarbij de hoofdpersoon uit het eerder door BTSW geschreven boek ‘Kleine Keesje’ centraal staat. Het online behandelprogramma vormt een aanvulling op de fysieke dyslexiebehandeling. Het ondersteunt onder andere met concrete spellingsoefeningen, leesoefeningen, psycho-educatie en huiswerkoefeningen. Daarnaast zorgt het ervoor dat kinderen spelenderwijs zelfstandig kunnen leren.

De rol van de behandelaar blijft wel essentieel. ‘Kees Leest’ neemt de behandeling niet over, maar is een waardevolle aanvulling. In samenwerking met E-strategy, de ontwikkelaar achter de software van ‘Kees Leest’, zal BTSW het platform blijven ontwikkelen en naar een hoger niveau tillen.

 

Vergoedingen en meer info

Als u vermoedt dat er bij uw kind sprake is van dyslexie, dan is het afhankelijk van de gemeente waarin u woont wat de aanmeldingsroute is. Elke gemeente heeft een eigen zorgtraject voor dyslexie. BTSW is gecontracteerd met de meeste gemeenten. Voor informatie over uw gemeente kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde vestiging van BTSW (voor onze vestigingen zie: https://www.btsw.nl/vestigingen/).

 

Indien er Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) door BTSW is vastgesteld, wordt een behandeltraject vergoed door de gemeente. Wanneer er wel dyslexie is vastgesteld, maar deze niet ernstig en enkelvoudig is, krijgt u kind wel een dyslexieverklaring, maar geen indicatie voor vergoede behandeling.

 

Voor meer informatie over het dyslexietraject bij BTSW en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor eventuele vergoeding kunt u kijken op https://www.btsw.nl/btsw-for-kids/dyslexie/.

Link gekopieerd!

Wij zijn aangesloten bij