Menu

Wat betekent de titel GZ-psycholoog?

Wat betekent de titel GZ-psycholoog?

De gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) is generalistisch en inzetbaar in alle sectoren van de gezondheidszorg. Nederland heeft ongeveer 12.500 gz-psychologen waarvan ongeveer de helft is aangesloten bij het NIP. Hieronder vindt u meer informatie over het werk en de opleiding van een gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog).

Werkzaamheden
De gz-psycholoog behandelt zelfstandig psychische stoornissen en problemen in de levenssfeer. Ook behandelt een gz-psycholoog de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekte, invaliditeit en handicaps. Hoofdtaken zijn diagnostiek en behandeling.
 
Werkvelden
Gezondheidszorgpsychologen hebben een zelfstandige praktijk of zijn verbonden aan een instelling. Denk hierbij aan Psychiatrische instellingen; Verpleeghuizen; Revalidatie-instellingen; Instellingen voor gehandicaptenzorg; Forensische instellingen; Instellingen voor kinder-en jeugd hulverlening. 
 
Postmaster opleiding
De postmaster opleiding tot gz-psycholoog duurt twee jaar. De opleiding bestaat uit een combinatie van een praktijkopleiding (4 dagen in de week) en een cursus (1 dag per week). De opleiding kan ook in deeltijd gevolgd worden. De opleiding heeft twee differentiaties: kinderen & jeugdigen en volwassenen & ouderen. Een van de zes regionale erkende opleidingsinstellingen in ons land verzorgt de opleiding. Cursisten worden dus altijd begeleid door een erkende praktijkopleider.
 
Toelatingscriteria
Wie kan de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog volgen? Dan gelden de volgende criteria:
Men moet een doctoraal of masterdiploma hebben in de Psychologie, de Pedagogische Wetenschappen of Gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde). Hierbij worden specifieke eisen gesteld aan de gevolgde vakken. Men moet voorgedragen worden voor een opleidingsplaats door een erkende praktijkinstelling.
 
Getuigschrift
Als men de opleiding succesvol heeft afgerond, ontvangt men een getuigschrift. Daarmee kan men zich inschrijven als Gezondheidszorgpsycholoog in het overheidsregister zoals vastgelegd in de Wet BIG. Het register wordt beheerd door het BIG-register.
 
Meer informatie
Wilt u meer weten over de betrokken instellingen? Kijk dan bij een van de onderstaande links:
 
BRON: de website van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 

 

 

Link gekopieerd!

Wij zijn aangesloten bij