Menu

Veiligheidsbewustzijn

BTSW SaferSense: Your safety is everyone’s responsibility, especially yoursBTSW safer sense staat voor het bewust zijn van veiligheid en kwaliteit.

 

Iedereen praat over risico's, velen vrezen ze en anderen zoeken ze juist op. Alle werknemers komen, direct of indirect, in aanraking met risicomanagement, veiligheids- en 

kwaliteitsactiviteiten. Maar wat zijn de belangrijkste risico's waar ondernemingen mee te maken hebben? Hoe gaan zij hiermee om? Wat zijn de voordelen en baten van effectief risicomanagement? Welke belangrijke rol speelt de menselijke natuur in deze processen?

Bureau Toegepaste Sociale Wetenschappen (BTSW) heeft zich ten doel gesteld haar kennis en kunde op het gebied van gedragswetenschappen en toe te passen op arbeidsveiligheid. Uitgebreid onderzoek naar de menselijk factoren in veiligheid en samenwerkingsverbanden met experts op het gebied van veiligheid hebben uiteindelijk geleid tot het ontstaan van BTSW SaferSense: een ervaren en multidisciplinair team van veiligheidskundigen, gedragsdeskundigen, coaches en consultants dat gewend is om snel en efficiënt samen te werken.

BTSW SaferSense verzorgt trainingen, workshops, advies, opleidingen en consultancydiensten op het gebied van de 'humanware' in veiligheid, waarbij het hoogste niveau van kennis en kunde wordt nagestreefd. Door gevarieerde didactische werkvormen, indrukwekkende casuïstiek en inspirerende, deskundige sprekers krijgen veiligheid en veiligheidsbewustzijn de juiste aandacht en een plek in het denken van uw medewerkers!

BTSW SaferSense opleidingen richten zich in beginsel op bedrijven en individuen werkzaam op terreinen waarbij veiligheid direct en indirect een rol speelt (management, uitvoering, werkvoorbereiding, etc.) en die hun kennis en vaardigheden op het gebied van de 'zachte kant' ('humanware') van veiligheid willen vergroten, operationaliseren en toepasbaar maken binnen hun werkvlak en tevens de waarde veiligheid als hoogste waarde willen implementeren. 

 

                            

Voorbeeld van menselijke fout van een vliegtuig crash

Wij zijn aangesloten bij