Menu

Doelverdediger, verdediger, middenvelder en aanvaller.

Doelverdediger, verdediger, middenvelder en aanvaller.

Een team binnen een organisatie is vergelijkbaar met een voetbalelftal. Iedereen kent zijn plek en zijn verantwoordelijkheid en als het goed is weet hij ook waar andere spelers verantwoordelijk voor zijn. Het uiteindelijke doel van het team is “het Doel” bereiken. Proberen om samen muren te slechten, barrières op te heffen, weerstand ombuigen naar kracht maar bovenal de krachten bundelen om te gaan voor het succes, ofwel, de overwinning!

 

Een belangrijke component voor succes en winstresultaten is de zogeheten as in een team: de doelverdediger, de verdediger, de middenvelder en de aanvaller.

 

De vergelijking van dit model naar teams binnen organisaties is snel gemaakt. Vaak zie je dat het binnen een team niet “loopt”. Er is geen of te weinig afstemming, er wordt naast elkaar heen gewerkt, de communicatie is bedroevend en ‘dingen’ worden dubbel gedaan c.q. uitgevoerd.  Dit is fnuikend voor een organisatie: missie en visie worden niet of onvoldoende vertaald op de werkvloer waardoor omzetresultaten achterblijven bij de verwachtingen die aan het begin van het boekjaar gemaakt zijn. De doelverdediger, de verdediger, de middenvelder en de aanvaller zouden door een betere afstemming mede zorg kunnen dragen voor het teamfunctioneren en de uiteindelijke resultaten.

 

De vier posities in een team zijn vier medewerkers die een coördinerende taak hebben: zij houden overzicht, koppelen terug, geven feedback, interveniëren daar waar nodig en bewaken visie en missie van de organisatie. Deze vier spelers spelen elkaar de bal toe, niet ongecontroleerd maar kijkend naar de linies, kijkend waar een vrije speler is, kijkend naar degene die kan zorg dragen voor een assist om deze vervolgens de bal toe te spelen. Deze speler observeert vervolgens hoe hij het beste een van zijn medespelers kan aanspelen om deze in een kansrijke positie te zetten waardoor er scoringskansen ontstaan. Natuurlijk kan het zomaar zijn dat niemand van zijn medespelers “vrij” staat. Geen ramp, dan ga je herpositioneren.

 

Zo is het ook in uw team: Op het moment dat er een impasse is t.a.v. een bepaalde situatie zal “de as” in het team de lijnen op scherp moeten zetten om “de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen”. Om dat te bereiken is communicatie en afstemming cruciaal: durf de pijnpunten en lacunes te benoemen, onderbouw en motiveer waarom op die momenten het speelveld aangepast moet worden. Geef aan dat de as de contouren zijn waarop succes stoelt.

Geef aan dat een doublure af en toe geen ramp is maar wel rampzalig wordt als iedereen datgene doet wat al gedaan is af waarover al nagedacht is.

 

Gaan voor brons en zilver zijn beiden een zwaktebod. Als je hier op voorhand voor opteert neem je genoegen met een halve dop, ontneem je jezelf om het beste uit je team te halen. Juist dan is het zaak om latent talent aan te boren en te laten floreren.

 

Alleen dan ga je voor het beste voor je team!

 

De doelverdiger, de verdediger, de middenvelder en de aanvaller zijn de sturende krachten: de backoffice bedient de frontoffice en vice versa!

Link gekopieerd!

Wij zijn aangesloten bij