Menu
quote

Arbo

Werkgevers worden steeds vaker geconfronteerd met persoonlijke problemen van werknemers. Vanwege bezuinigingen in de zorg, wachtlijsten en hoge eigen bijdragen blijkt dat er door de werknemers zelf steeds minder hulpverlening gezocht wordt. Psychologische klachten zoals burn-out, overspannenheid of depressie brengen echter veel financiële verplichtingen met zich mee; denk aan kosten voor verzuimdagen, arbodienstverlening, re-integratieactiviteiten en vervanging van een afwezige werknemer. Daarvoor komt een deel van de verantwoordelijkheid op de schouders van de werkgever te liggen. Via de coaching- en behandeltrajecten van BTSW krijgt uw medewerker de benodigde begeleiding om snel weer aan de slag te kunnen.

BTSW biedt:
1) Snelle diagnostiek en screening van psychosociale klachten. Binnen twee weken na afronding van het eerste gesprek leveren wij een helder verslag met een duidelijk behandeladvies (indien noodzakelijk) en offerte.
2) Direct aansluitend verzorgen wij het behandeltraject van psychologische, psychosociale en arbeidsgerelateerde klachten.

BTSW is een professioneel dienstverlener op het gebied van arbo en re-integratie. Vanuit onze expertise binnen psychologische hulpverlening en zakelijke dienstverlening, kunnen wij de schakel vormen tussen de persoon en de werkvloer.

Wij streven naar efficiënte en duurzame resultaten. Daarbij werken wij zonder wachtlijsten.

quote

Re-integratie

Psychische klachten zijn een belangrijke oorzaak van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Vaak geldt dat hoe langer een zieke werknemer uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om deze weer deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Toch is deelname aan het arbeidsproces vaak een belangrijke beschermende factor voor mensen met psychische klachten. Werk draagt bij aan de kwaliteit van leven doordat het structuur biedt, inkomen genereert, zelfontwikkeling stimuleert en het competentiegevoel vergroot. Voor een soepel verloop van het re-integratie proces, zijn naast instrumentele support ook emotionele support en kwalitatieve relaties van belang. Psychologische begeleiding en behandeling van psycho-sociale klachten bij BTSW kan het proces in een stroomversnelling brengen.

Wij zijn aangesloten bij